Chalmers Hållbarhetsdag 2018

Om Hållbarhetsdagen 2018


Hållbarhetsdagen har under flera år varit ett uppskattat årligt event på Chalmers, främst riktat till anställda och studenter, och varit mycket välbesökta med över 700 registrerade deltagare år 2013. Efter ett par års uppehåll kommer nu Hållbarhetsdagen tillbaka på initiativ av Chalmers styrkeområden med prorektor Anna Dubois som uppdragsgivare.

Programmet för Hållbarhetsdagen kommer att bygga på FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) och det övergripande temat för 2018 är mål 3, God hälsa och välbefinnande. Genom hälsotemat knyter vi an till flera av de 17 globala målen.

En arbetsgrupp under ledning av Styrkeområde Energi ansvarar för planering och genomförande av dagen. Arbetsgruppen har stöd av en referensgrupp med deltagare från samtliga styrkeområden, utbildningsområden och studentrepresentanter för att fånga upp initiativ från hela verksamheten.

/Maria Grahn, styrkeområdesledare Styrkeområde Energi

Arbetsgruppen:
Annemarie Wöhri/Maria Saline, Styrkeområde Energi (maria.saline@chalmers.se)
Bo Norrman, Chalmers Innovationskontor (bo.norrman@chalmers.se)
Andreas Hanning, Chalmers Challenge Lab (andreas.hanning@chalmers.se)
Helene Ahlborg, Statsvetenskap, GU (helene.ahlborg@gu.se)
Anna Bergius, Kommunikation och marknad (anna.bergius@chalmers.se)
Malin Ulfvarson, Kommunikation och marknad (malin.ulfvarson@chalmers.se)


Referensgruppen:
Björn Johansson – SO Produktion
Christel Cederberg – SO Energi
Daniela Michael – SO Informations- och kommunikationsteknik
Ingrid Undeland – SO Livsvetenskaper och teknik
Liane Thuvander – SO Building futures
Per Thorén – SO Materialvetenskap
Selma Brynolf – SO Transport
Tuve Mattsson – UO Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
Ulrika Lundqvist – UO Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik
Ulrika Palme – UO Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik
Mikael Bergqvist – Chalmers Students for Sustainability

Publicerad: sö 16 sep 2018. Ändrad: ti 25 sep 2018