Chalmers role in society

Spår E - Universitetets roll i samhället


Observera att i stort sett alla programpunkter kommer att vara på engelska!

 
 
E1: Fake news – gimmicks och pseudovetenskap
Workshop 
Arrangör: Sheila Galt
Tid: 10.00-11.00
Lokal: Scania, , Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Chalmers studenter och anställda har (bör ha) goda förutsättningar att hjälpa allmänheten och politiska beslutsfattare att se skillnad på vetenskapligt underbyggda ”sanningar” och ”fake news. Inom områden som välbefinnande, hälso- och sjukvård florerar många exempel där evidensbaserade vetenskapliga ”bevis” saknas.
Alla som är intresserade av att stödja ett vetenskapligt tillvägagångssätt behöver kunskap om bland annat källkritik, statistik, "cherry picking" och placebo-effekten. Vi kommer att diskutera Chalmers-relevanta exempel och vad vi kan (och borde) göra på Chalmers för att ta itu med sådana frågor inom utbildning, forskning och PR.

E2: Hur du kan använda SDG:erna som en karta för din forsknings- och innovationsstrategi
Workshop
Arrangör: Anne Alsholm
Tid: 11.15-12.15
Lokal: Palmstedtsalen, Chalmers konferenscenter, Johanneberg
 
Chalmers Innovationskontor hjälper dig att använda SDG:erna, FN:s globala hållbarhetsmål, som en karta för din forsknings- och innovationsstrategi. Vi visar dig att SDG:erna inte utgör ett antal kryssrutor utan ett sätt att göra din forskning och dess användning relevant i samhället. Baserat på din forskning kommer du att kartlägga den viktigaste SDG:n i din forskningsdomän.
 
 
E3: Vad betyder hållbarhet på Chalmers?
Workshop 
Arrangör: Fredrik Hedenus
Tid: 12.45-13.45
Lokal: Scania, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

I Chalmers kommunikation av forskning används ordet "hållbar" ofta. Men menar vi alla samma sak? Fredrik Hedenus kommer inte bara att förklara att vi ofta är oense, men också varför, och varför det inte nödvändigtvis är ett problem.
 
E4: Hur ser Chalmers hållbara utbildning ut i framtiden?
Workshop
Arrangör: Mia Knutson Wedel 
Tid: 12.45-13.45
Lokal: Ledningsrummet, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Presentation av hållbarhetsutvärderingen samt utdrag från strategidokument + diskussioner.

 
E5: Speed-dating hållbarhetsproffs
Speed-dating
Arrangör: Maria Rydberg
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Ledningsrummet, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Drömmer du om att använda din tekniska utbildning och framtida karriär för hållbar utveckling? Miljöbron samlar yrkesverksamma från olika branscher, som alla har två saker gemensamt: de är ingenjörer och använder sina karriärer för att göra skillnad. Under en intensiv timme har du chansen att träffa både nyexade och mer erfarna proffs. Ställ frågor, nätverka och bli inspirerad av hur man uppnår en karriär inom hållbarhet.
 
 


Publicerad: sö 16 sep 2018. Ändrad: to 18 okt 2018