Klimat och energi

Spår D - Klimat och Energi


Observera att i stort sett alla programpunkter kommer att vara på engelska!

 
 
D1: Partikelutsläpp från vägfordon: dess bildande, minskning och effekter på människors hälsa
Presentation
Presentatörer: Jonas Sjöblom och Peter Molnár (Miljömedicin, GU)
Tid: 10.00-11.00
Lokal: Ascom, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Tekniker för en ren miljö finns på plats och om regeringen beslutar är det möjligt att nå ett hållbart transportsystem (inom förbränningsmotorer).
Utsläpp av partikelämnen (PM) är ett allvarligt hot mot människors hälsa och orsakar miljontals dödsfall varje år. Förbränningsmotorer har historiskt bidragit avsevärt till dessa utsläpp. Modern lagstiftning har visserligen minskat PM-utsläppen, men de är inte noll. För att vara relevant måste förbränningsmotorn nå nollnivå, åtminstone i stadsområden. I detta seminarium presenterar vi hur partikelutsläpp bildas vid förbränning och hur de reduceras i en katalysator. Vi kommer också att presentera dess effekter i människokroppen och diskutera hälsofrågor. Välkommen till seminariet och ta med dina frågor.
 
 
D2: Verktyg för ökat klimatengagemang
Workshop 
Arrangör: David Andersson
Tid: 11.15-12.15
Lokal: Ledningsrummet, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Vi presenterar och demonstrerar olika sätt att aktivera människors klimatengagemang. David Andersson har utvecklat verktyg, spel och erfarenheter från kortspelet Klimatkoll, klimatberäkningen Svalna (www.svalna.se) och scenarioverktyget Klimatvisionen. Deltagare kommer att få testa verktygen och diskutera hur vi kan engagera och inspirera till att sprida kunskap om klimatfrågor samt vår egen roll i det.
Besök svalna.se och skapa ett eget konto med din Chalmers e-postadress. Under seminariet kan vi jämföra resultaten (anonymt) med kollegor och studenter på Chalmers.
David Andersson disputerade vid Chalmers 2016 med en avhandling om hushållens klimatpåverkan. Han är nu post-doc på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och arbetar inom forskningsprogrammet Mistra sustainable consumption – from niche to mainstream.
 
 
D3: Cirkulär ekonomi, hälsa och välbefinnande
Presentation
Talare: Anna Furberg, Björn Sandén, Magdalena Svanström och Maria Ljunggren Söderman
Tid: 12.45-13.45
Lokal: Runan, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Sambanden mellan samhällets materialanvändning och resursutarmning, miljöeffekter och hälsoeffekter är komplexa. Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi kan ge fördelar i flera dimensioner men också skapa svåra avvägningar där en nytta står mot en annan. Denna presentation ger några exempel från en värld av däck och dubbar, mat och fosfor och sällsynta metaller i elektronik.
 
 
D4: Luftföroreningar och hälsa – den vetenskapliga grunden
Workshop 
Presentatörer: Erik Thomson (GAC coordinator) , Donal Murtagh  (Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers),  Ravi Kant Pathak  (Kemi ooch molekylärbiogi, GU), Peter Molnár (Miljömedicin, GU)
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Ascom, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Vi kommer att beskriva aktuell kunskap om luftföroreningar, hur de uppstår och påverkar människors hälsa. Vi beskriver vetenskapliga verktyg för mätning och modellering av luftföroreningar och den vetenskapliga förståelsen av hur det påverkar människors hälsa. Workshopen arrangeras av GAC (Göteborgs luft- och klimatnätverk) som tillhör GMV, och som omfattar 200 forskare i Göteborg från Chalmers, GU, IVL, Göteborgs stad. Talarna presenterar nya satellitinstrument och vad man kan dra för slutsatser på global nivå. Vi kommer också att tala om föroreningarna i Kina och på andra ställen och hur det asiatiska bruna molnet påverkar människors välbefinnande. Vi kommer också att beskriva hur väl förhållandet mellan hälso- och luftföroreningar förstås.
 
 
D5: Klimatförnekelse: utmaningar för hållbar utveckling
Presentation
Arrangör: Martin Hultman
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Runan, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

I över trettio år har den vetenskapliga kunskapen om globala klimatförändringar varit uppe på den politiska och offentliga agendan. Ändå är vi idag längre ifrån att ta itu med de grundläggande orsakerna än någonsin, och utsläppen från fossila bränslen och andra källor till växthusgaser stiger, samtidigt som utvinningsindustrin och politiska partier på yttersta högerkanten enas i klimatförnekelse. Vilka är orsakerna till vår brist på handling och vad behöver vi göra? I denna föreläsning kommer vi att lära oss om de historiska orsakerna till passivitet samt fyra samtida former av klimatförnekelse. organiserad, partipolitisk: respons och vardagsförnekelse. Globala klimatförändringar kommer att diskuteras som en existentiell utmaning – som möts av nödvändiga initiativ från Chalmers som nu inrättar ett centrum för studier av klimatförnekelse (CEFORCED).

Publicerad: sö 16 sep 2018. Ändrad: må 22 okt 2018