Hållbart arbets- och studentliv

Spår C - Hållbart arbets- och studentliv


 

Observera att i stort sett alla programpunkter kommer att vara på engelska!

 
 
C1: Ett hållbart arbetsliv – nytt tillvägagångssätt på Chalmers baserat på ny forskning
Presentation och diskussion
Arrangör: Magnus Åkerström
Tid: 10.00-11.00
Lokal: Palmstedtsalen, Chalmers konferenscenter, Johanneberg
 
Ett hållbart arbetsliv kräver en balanserad arbetsbelastning. Traditionellt har utmaningar inom den fysiska arbetsmiljön varit i fokus på de flesta arbetsplatser, men förändrade arbetssätt har dock skapat nya utmaningar och ett behov av att fokusera på att minska obalanser i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid Chalmers har den senaste forskningen inom arbetshälsa studerats för att utveckla ett nytt angreppssätt för denna typ av frågor. Välkommen att delta i diskussionen.
 
 
C2: Vad händer i kroppen vid stress och hur får man utmattningssyndrom?
(Denna presentation kommer att vara på svenska)
Presentation
Lilian Wiegner
Tid: 11.15-12.15
Lokal: Runan, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Läkaren Lilian Wiegner från Institutet för Stressmedicin besöker oss för att läsa om vad som händer i kroppen vid stress, hur vi påverkas fysiskt och vad det innebär att få utmattningssyndrom. Hon berättar om hur din kropp reagerar på stress, hur du kan känna igen tecken på och förebygga utmattning. Ta med dig dina frågor och funderingar och kom!
 
 
C3: Chalmers medarbetarenkät 2018 – resultat, trender och hur man hanterar dem
Presentation och diskussion
Arrangör: Johanna Andersson
Tid: 12.45-13.45
Lokal: Valdemar, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Johanna Andersson presenterar resultaten från årets medarbetarenkät och trender relaterade till kön, stress och arbetsmiljö. En stressforskare hjälper oss att tolka resultat. Dessutom visar en representant för arbets- och säkerhetsarbete ett användbart verktyg för hur man utvecklar organisationen. Det kommer att finnas utrymme för frågor.
 
 
C4: Mental hälsa bland studenter, hur kan Chalmers förbättra arbetsmiljön?
Workshop 
Arrangör: Leon Larsson, Chalmers Studentkår
Tid: 10.00-11.00
Lokal: Runan, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Chalmers arbete för god psykisk hälsa bland studenterna – vad kan göras bättre eller annorlunda? Hur kan vi arbeta proaktivt, uppmuntra en hälsosam studiemiljö och kultur ur både studenternas och lärarnas perspektiv? Vad är en hälsosam, högpresterande kultur och hur uppnås den?
Workshopen syftar till att diskutera dessa frågor och hitta nya sätt för Chalmers att arbeta med dessa frågor. Workshopen börjar med en introduktion till Chalmers nuvarande arbete och följs av diskussioner.
 
 
C5: Könsskillnader i sjukfrånvaro – hur man bryter mönstren
Presentation
Talare: Heléne Thomsson, doktor i psykologi och organisationskonsult
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Palmstedtsalen, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Heléne Thomsson beskriver genusrelaterade orsaker till ojämlik sjukfrånvaro. Varför ökar kvinnors ohälsa trots år av jämställdhetsarbete? Vilka frågor behöver vi ställa, och vem behöver höras för att bryta denna trend? Denna workshop ger deltagarna ökad förståelse för hur jämställdhet och ojämlikhet påverkar män och kvinnor på olika sätt.
 
 
C6: Strategier för hållbart engagemang
Workshop 
Arrangör: Elin Käck, Globalpsykologerna
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Scania, Chalmers konferenscenter, Johanneberg
 
Globalpsykologerna besöker oss för att hålla en workshop för Chalmersstudenter som är engagerade och aktiva i studentorganisationer eller frivilligarbete. Workshopen erbjuder strategier för att minska stress och ohälsa och för att främja långsiktigt och hållbart engagemang i frivilligt arbete eller organisatoriska uppdrag. Deltagarna får konkreta verktyg och strategier för att bättre förstå sina sårbarheter och risker och hur man återställer och skyddar sig mot stress och psykisks missförhållanden. Workshopen skräddarsys utifrån deltagarnas egna intressen.
Globalpsykologerna är professionella psykologer som erbjuder stöd till personal i myndigheter och organisationer i det civila samhället kring strategier för välbefinnande bland starkt engagerade individer.
Observera: Denna workshop är begränsad till 30 deltagare. Prioritet ges till studenter som är aktiva i Chalmers studentorganisationer. I mån av plats kan andra studenter och personal delta. Denna workshop är en 90 minuters session.

Publicerad: sö 16 sep 2018. Ändrad: to 18 okt 2018