Hälsa och sjukvård

Spår B - Hälsa och sjukvård


Observera att i stort sett alla programpunkter kommer att vara på engelska!

 
 
B1: Personliga hälsoråd och dieter utifrån algoritmer – fakta, framtid eller fiktion?
Paneldiskussion och dialog
Arrangör: Carl Brunius
Tid: 10.00-11.00
Lokal: Valdemar, Chalmers konferenscenter, Johanneberg
 
Icke-smittsamma sjukdomar, t.ex. typ 2-diabetes, ökar över hela världen och är starkt kopplade till livsstilsfaktorer, t.ex. diet och fysisk aktivitet. Bevisbaserade kostråd finns, men följs dåligt. Tack vare nya omics-tekniker inom biologin har personalisering blivit ett lovande tillvägagångssätt i bland annat medicin och näringslära. Men hur kan vi effektivt samla in och använda biologiska Big Data och algoritmer för att styra individuella livsstilsval för att förbättra hälsan? Hur kan vi ge personlig rådgivning till individer och utvärdera resultaten? Du är hjärtligt välkommen till en öppen diskussion om livsstil och hälsa, tillsammans med en tvärvetenskaplig diskussionspanel. 
 
 
B2: Vad är bioraffinering? Produkter och processer för bättre hälsa
Presentation och dialog
Arrangör: Ingrid Undeland, Tuve Mattsson och Lisbeth Olsson 
Tid: 10.00-11.00
Lokal: Ledningsrummet, Chalmers konferenscenter, Johanneberg
 
Vad är bioraffinering? Hur kopplar det till FN:s mål för hållbar utveckling? Hur kan det förbättra vår hälsa? Kom och delta i en workshop om bioraffinering!
Klimatperspektivet kommer att diskuteras genom att jämföra ett bioraffinaderi med ett oljeraffinaderi. Arbetsmiljöperspektivet illustreras genom att visa hur vi kan minska riskerna inom tillverkningsindustrin, av vardagliga produkter som textilier. Dessutom lyfter vi fram exempel på bioraffinering för framställning av produkter med viktiga hälsoeffekter, som läkemedel, livsmedels och finkemikalier, som kan utvinnas av tång, trä eller industrins biprodukter. Du är välkommen att sedan använda din egen kreativitet och föreslå ett önske-bioraffinaderi från en hemlig biomassa!

Deltagarna delas upp i grupper och brainstormar (20 min) för att hitta exempel på produkter som kan vara särskilt intressanta att producera i ett bioraffinaderi. För att stimulera kreativitet kommer vi att tillhandahålla biomassa som sågspån, tång, gamla textilier eller biprodukter från livsmedelsindustrin. Grupperna kommer att ha 3-4 min vardera för att presentera sitt resultat.

I den här workshopen kommer du som deltagare att få kunskap om vad bioraffinering och biomassa är, samt förståelse för hur de globala målen driver hela bioraffineringskonceptet, särskilt # 3, 7, 9, 12, 13 och 14. Framförallt ges deltagarna kunskap om den mångfacetterade kopplingen mellan bioraffinering och SDG-mål 3 – God hälsa och välbefinnande. En viktig slutsats är att vi dagligen är omgivna av potentiell biomassa som kan utgöra grunden för nya hållbara bioraffinerings-koncept.


B3: Undersökning av cancergenuttryck genom maskininlärning
Workshop
Arrangörer: Jonathan Robinson och Muhammad Azam Sheikh 
Tid: 10.00-11.00
Lokal: datorrum SB-D042, Sven Hultins gata 6, våning -1

Cancer är fortfarande en dominerande orsak till dödsfall över hela världen, där en av tre individer kommer att utveckla någon form av sjukdomen inom sin livstid. Trots stora framsteg inom cancerdiagnos och behandling hindras utvecklingen av komplexiteten och variationen av sjukdomen. Nya framsteg inom biologisk profileringsteknik ger nu de molekylärdata som behövs för att hantera dessa utmaningar, men att tolka sådana data är komplext. I denna workshop presenterar vi användningen av maskininlärningsmetoder för att extrahera relevant biologisk information från data av tumörgenuttryck, inklusive möjlighet för deltagarna att själva utforska och analysera data.
Workshopen hålls i ett datorrum så att deltagarna själva kan utforska data med hjälp av en analysapplikation som vi har utvecklat.
 

B4: Lövbiff, larver eller linser – om att äta för hälsa och klimat
Presentation och diskussion
Arrangör: Fredrik Hedenus
Tid: 11.15-12.15
Lokal: Scania, Chalmers konferenscenter, Johanneberg
 
Det finns många råd om hur vi ska äta eller inte, men vad bland dessa råd har faktisk betydelse för din hälsa, och för att minska din klimatpåverkan? Marie Alminger professor i livsmedels- och nutritionsvetenskap och Fredrik Hedenus docent i fysisk resursteori ger råd baserat på vetenskap.
 

B5: Neurokontroll och utökad verklighet
Demonstration
Arrangör: Max Jair Ortiz Catalan
Tid: 11.15-12.15
Lokal: BNL Lab, Inst för Elektroteknik, Maskingränd 2, våning 7Ö

Kom och se hur vi använder teknik för att avkoda rörelsens avsikt med hjälp av elektromyografi för personer som styr robot- eller virtuella enheter. Hur denna teknik möjliggör för personer med rörelseförhinder, och teknikens framtida tillämpningar. Deltagare kommer att få en demonstration av tekniken och en person får även möjlighet att testa den.
Observera: den här sessionen kan endast ta ett begränsat antal deltagare åt gången (först till kvarn). Vi tar emot grupper om högst 5 personer åt gången, och varje demo tar minst 15 minuter. Labbet kommer att vara öppet i en timme.
 

B6: Tekniskt stöd för kognitivt nedsatta och dementa
Demonstration och dialog
Arrangör: Monika Jurkeviciute
Tid: 12.45-13.45
Lokal: Catella, Chalmers konferenscenter, Johanneberg
 
Hur kan vi förbättra livet för personer med kognitiv nedsättning eller mild demens – med stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och förbättrade vårdmodeller? Vi presenterar våra erfarenheter från ett multinationellt EU-projekt där vi har utfört tester av IKT-stödd vård i äldreboenden i fyra länder (Sverige, Italien, Spanien, Israel). Att tillhandahålla kognitiv och fysisk träning samt övervakning av fysisk aktivitet är en stor resursutmaning i samhällen med åldrande befolkning. Vi kommer att ge en demonstration av vår föreslagna lösning och vi bjuder in dig att dela dina tankar, idéer och/eller erfarenheter om hur man kombinerar teknik med vård för den här målgruppen. Syftet med vår forskning är att förbättra livet för personer som lider av tidiga stadier av kognitiv försämring och mild demens.
 
B7: Hälsa är det nya hållbara
Workshop
Arrangör: Göran Lindahl
Tid: 11.15-12.15
Lokal: Valdemar, Chalmers konferenscenter, Johanneberg

Tänk om hälsa var den starkaste drivkraften och styrmedlet i byggandet av samhällsinfrastruktur? Vad skulle hända om vi tittade på den fysiska miljön vi bor i utifrån helhet i stället, och ersätter ordet "hållbarhet" med ordet "hälsa"? Hur designar och utformar vi faktiskt en hälsofokuserad miljö? Är det tillräckligt att använda hållbara material, ta hänsyn till miljörisker och sträva efter tillgänglighet? Syftet med denna workshop är att tänka utanför lådan, på den komplexa byggda vardagsmiljön, våra livs infrastruktur. Vi strävar efter att ge våra deltagare en aha-upplevelse och att ytterligare grundlägga hälsa som en viktig utgångspunkt för design och beslut i samhällsplaneringen.
 

B8: Prehospital eHälsa – förbättrad akutvård av livshotande sjukdomar
Presentation och diskussion
Arrangör: Bengt Arne Sjöqvist
Tid: 14.00-15.00
Lokal: Valdemar, Chalmers konferenscenter, Johanneberg
 
Stroke, hjärtinfarkt, trauma och sepsis är akuta sjukdomar som drabbar mer än 100 000 individer i Sverige varje år. Omkring 20 000+ av patienterna dör och ett betydande antal överlevande kommer att drabbas av allvarliga men, i många fall för resten av livet. Genom att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT / eHealth) i prehospitalvården, t.ex. ambulanser, kan vi underlätta vårdprocesserna och förbättra behandlingsresultatet för dessa patienter. Kom och hör vad Chalmers tillsammans med regionala partner arbetar med inom detta område för att ta oss an denna samhällsutmaning. Det kommer att finnas gott om tid för frågor och dialog om möjligheter och utmaningar inom eHälsa.

Publicerad: sö 16 sep 2018. Ändrad: to 18 okt 2018