Varför bygger vi fel när vi vet bättre?

​Att hantera kunskap inom vårdbyggandet

Livestream: http://play.skl.se/live/varfor-bygger-vi-fel-nar-vi-vet-battre-att-hantera-kunskap-inom-vardbyggandet

Sverige befinner sig mitt i den största investeringsvågen i vårdbyggnader sedan 1970-talet. Samtidigt som detta sker, genomgår vården omfattande förändringar. Att fånga in vårdens kontinuerliga omdaning och samtidigt framtida behov och omsätta dessa till byggnader är en utmaning. För att lyckas med det behöver vi både bättre samordna och systematisera kunskap om hur man ska bygga på bästa sätt och utveckla dynamiska planeringsprocesser som stödjer kontinuerlig implementering av kunskap och innovation. Hur sker samordning och kunskapsbygge för vårdbyggandet idag och vilket stöd finns centralt och regionalt? Hur arbetar byggsektorn och hur kan forskning och akademi samverka med andra aktörer och stödja i detta?

Norge och Danmark investerar också just nu stort i nya vårdbyggnader. Men kunskapsgrunden utformas och används på olika sätt. Vad kan vi lära av varandra?

Program (pdf)

Flyer för temadagar i Stockholm 2018 (pdf)
Inga platser kvar
Kategori Seminarium
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20 i Stockholm. Lokal: Torget.
Tid: 2018-03-06 10:00
Sluttid: 2018-03-06 16:00

Publicerad: må 11 dec 2017. Ändrad: må 05 mar 2018