Framtidens vårdcentral - ett närsjukvårdscentrum?

​Att bygga för framtidens vård utanför sjukhusen

Att planera, uppföra och utrusta vårdbyggnader är en process som tar lång tid. 10 år från att planering påbörjas till inflyttning och den första patienten kan tas emot och behandlas är inte ovanligt.

Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av investeringar i sjukhus. Men, om Sverige ska behålla den höga kvaliteten på sin hälso- och sjukvård till rimliga kostnader, innebär den medicinska och demografiska utvecklingen att vi i framtiden behöver organisera vård och omsorg annorlunda och flytta ut mer av vården från sjukhusen, till primärvård och hemmen. Omställningen innebär såväl en perspektivförskjutning som en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär personcentrering i dess processer och att primärvården blir basen i hälso- och sjukvården. Även samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården behöver utvecklas och förbättras.

För att möta denna omställning så att det finns lokaler den dag de nya strukturerna och organisationerna är på plats, behöver vi redan nu börja tänka hur dess vårdbyggnader ska planeras. Vilka nya arbetssätt behöver utvecklas? Hur påverkar digitaliseringen patienternas möte med vårdens byggnader? Var ska de placeras och hur ska de utformas? Behövs sjukhus som vi känner till dem idag?

Flyer (pdf)
Deltagande ärkostnadsfritt. En enkel lunch och fika ingår. Program kommer i januari 2018.
Anmäl deltagare till cva.arch@chalmers.se
Lokalen rymmer 60 personer, 40 platser är reserverade för landstingen fram till 1 februari. Övriga platser fördelas efter ”först till kvarn” - principen.
Kategori Seminarium
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20 i Stockholm. Lokal: Torget.
Tid: 2018-04-17 10:00
Sluttid: 2018-04-17 16:00

Publicerad: må 11 dec 2017.