Forum vårdbyggnad - Patientnära vård och vård utanför Europa


​Temat den 16 maj är Nära vård – från hemmet till sjukhuset. Hur påverkas vårdens miljöer av den tekniska utvecklingen och hur ser lokalerna för framtidens avancerade vård ut? Hur ställer vi om för säkra en effektiv vård (SOU 2016:2)? Hur ser kopplingen ut mellan sjukhusen och patienten på till exempel Skaraborgs Sjukhus, i Västerbotten och på Sahlgrenska? Vi kommer bland annat att presentera exempel på digitala lösningar inom vården, telemedicin, olika projekt med polikliniska lösningar runt om i Sverige och projekt som handlar om vård i glesbygd.

Temat den 17 maj är Vårdlokaler utanför Europa och i utvecklingsländer. Dagen arrangeras i samarbete med Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers och syftet är att inspireras av andra pågående projekt, nätverka och se möjligheter till eget engagemang. Konferensdagen presenterar olika perspektiv. Vi kommer att presentera spännande pågående pågående vårdbyggnadsprojekt utanför Europa och i utvecklingsländer. Vi kommer att få en översikt om hur svenskt bistånd fungerar och veta mer om hur landstingen och regionerna själva arbetar med att skicka utrustning för vidareanvändning till utvecklingsländer. Hur kan ditt företag, organisation eller landsting bidra till länder som inte alls har samma vårdförutsättningar som vi i Sverige? Hur kan du själv, genom att se exempel från helt andra sammanhang, berika ditt eget arbete här hemma?

Varmt Välkommen!
Forum Vårdbyggnad i samarbete med Centrum för Vårdens Arkitektur
 
Program och anmälan på www.vardbyggnad.se
FORUM VÅRDBYGGNAD är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Forum vill öka kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg och stödjer utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området. Vårdbyggnadsprisets syfte är att lyfta fram de goda exemplen.
 
CENTRUM FÖR VÅRDENS ARKITEKTUR är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. CVA bedriver forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning. Forskningsfokus för CVA är arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.
Kategori Konferens
Plats: Garnisonen Konferens i Stockholm
Tid: 2018-05-16 09:30
Sluttid: 2018-05-17 16:00

Publicerad: on 02 maj 2018.