​Nobelpristagaren i kemi Frances H Arnold

Innovation by Evolution - Bringing New Chemistry to Life

Nobelföreläsning av 2018 års pristagare i Kemi Frances H. Arnold


I år tilldelas Frances H. Arnold Nobelpriset i kemi och den 14 december besöker hon Chalmers. Tillsammans med Göteborgs universitet bjuder Chalmers in medarbetare, studenter och allmänheten till Frances H. Arnolds föreläsning i Runan, i Kårhuset.

År 1993 genomförde Frances H. Arnold den första riktade evolutionen av enzymer, de proteiner som katalyserar kemiska reaktioner. Sedan dess har hon slipat fram de metoder som numera används rutinmässigt för att utveckla nya katalysatorer. Frances Arnolds enzymer nyttjas bland annat för en mer miljövänlig tillverkning av kemiska substanser, som läkemedel, och för att framställa förnybara bränslen för en grönare transportsektor. 

Genom att formge enzymer har hon gjort stora insatser i utvecklingen av läkemedel, och inom kemi i stort. Hon har utvecklat metoder för att framkalla mutationer hos de gener som kodar för respektive enzym. Med hennes metod går det att välja ut de varianter av enzym som har en önskad egenskap.

I en intervju i Vetenskapsradion i Sveriges radio P1 berättar hon att enzymer kan lära sig utföra helt nya kemiska processer med metoden riktad evolution.

– Enzymerna förbättras hela tiden. Jag hoppas att oljepriserna stiger igen. Jag har sett cyklerna flera gånger i min karriär med höjda och sänkta oljepriser. Förnyelsebara bränslen kan lätt konkurrera ut fossila bränslen och jag hoppas att det ska hända.

Sedan år 2000 har Frances Arnold en professorstjänst i kemiteknik, bioteknik och biokemi vid California Institute of Technology, Caltech. 

Föreläsningen, med titeln Innovation by Evolution: Bringing New Chemistry to Life, sker på engelska och anmälan är obligatorisk.
Klicka här för att anmäla dig till föreläsningen
Kategori Föreläsning; Öppen föreläsning; Evenemang
Plats: RunAn, conference hall,
Tid: 2018-12-14 14:00
Sluttid: 2018-12-14 16:00

Publicerad: ti 27 nov 2018. Ändrad: fr 30 nov 2018