Frukostföreläsning med Fredrika Klarén

Frukostföreläsning - från Chalmers till modevärlden

​Välkommen till en frukostföreläsning där Fredrika Klarén berättar om sina erfarenheter från sin karriär inom hållbarhet, först inom IKEA och nu inom KappAhl. ​​Modevärlden är en av världens mest förorenande industrier. I sin roll som hållbarhetschef på KappAhl jobbar Fredrika för att företaget ska lämna så små fotspår i miljön som möjligt.
Fredrika är chalmeristen som från studier på Väg- och vatten och via hållbarhetstjänster inom IKEA nu är hållbarhetschef vid KappAhl. Under utbildningen växte sig intresset för miljö och hållbarhet allt större och nu har hon hittat en arbetsplats där hon kan vara med och göra skillnad. Ett stort fokus ligger i att skapa mer hållbara produkter och att verka för en ansvarsfull produktion. Bland annat var hon med och startade textilinsamling på KappAhl som innebär att du kan lämna in gamla textilier på KappAhl som sedan återanvänds eller återvinns. Fredrika berättar om vägen från Chalmers till modevärlden. Hur gick det till och vad vill hon nu?

Tid: 18 april kl 07.00-8.45, (Frukost serveras från 07:00 och föreläsningen börjar kl 7:45) 
Plats: Runan, Chalmers kårhus, campus Johanneberg
Alla är välkommna!

Registrera dig här, senast 12 april.
Kategori Öppen föreläsning
Plats: RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg
Tid: 2018-04-18 07:00
Sluttid: 2018-04-18 08:45

Publicerad: fr 23 mar 2018.