arkitektur

FINAL! Mellanstadieelever bygger framtidens boende!

De 17 globala målen fokuserar på att uppnå 4 saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Klimatfrågan är prioriterad och i stort sett alla klimatforskare är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser i dag kommer från mänskliga aktiviteter. Vi behöver komma på smarta sätt att nyttja resurser och energi och skapa hållbarhet. I mål 11, Hållbara städer och samhällen, kan man bla läsa:


”Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.”


​Med utgångspunkt i mål 11 fokuserar årets teknikutmaning på framtidens boende och hur vi kan bygga, inreda och bo på ett resurssnålt och klokt sätt.​​ Under hösten 2018 har 700 sjätteklassare i västsverige arbetat med en framtidsutmaning:

 
Ta fram en idé och bygga en fysisk modell av ett framtida boende. Målgruppen är en framtida familj år 2030.  Boendet skall utgå från hållbara tekniska lösningar och vara anpassad till målgruppens eventuella behov. Modellen skall vara byggd av återvunnet material. Hänsyn till hållbara material (för den verkliga bostaden) skall beaktas.

Du kan se resultatet i en utställning som pågår mellan 29 jan - 26 feb 2019. Förbered dig på ett 80-tal innovativa, färgsprakande och oväntade lösningar. De fem projekten som utmärker sig mest kommer den 26 februari till Chalmers för en finalomgång. Då kommer de att kämpa om årets vandringspokal och stipendier. 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga elever och lärare som deltagit i årets tekniktävling! 
Varmt välkomna till finalen 26/2 på Ljusgården, Sven Hultins gata 4

Program:
9.15 – 9.45​ Välkomna, vinnarna presenterar sig och bidraget, tröjutdelning, gruppindelning och introduktion till hemliga uppdraget. 
9.45 – 10.45 Hemliga teknikuppdraget med fika under tiden.
10.45 – 11.00 Juryn överlägger.
11.00 – 11.30 Prisutdelning!​


Årets jury:

Alberta Maria Titis Rum Kuntar, Chalmers/Arkitekt
Per-Anders Träff, Chalmers/Internationella utbyten
Peter Szabo, Egnahemsbolaget/Projektledare eftermarknad
Louise Rickardsson, Framtidens Fastighetslabb/Pedagog och Koordinator
Margareta Eriksson, Tekniska Samfundet/Styrelseledamot
Andreas Karlsson, Bengt Dahlgren (HSB Living lab)
Kaj Granath/Björn Gross, Chalmers/Arkitekt


Kategori Utställning/mässa; Evenemang
Plats: Sven Hultins Gata 6, main entrance, Main entrance, Samhällsbyggnad
Tid: 2019-02-26 12:00
Sluttid: 2019-02-26 13:00

Publicerad: må 28 jan 2019. Ändrad: ti 26 feb 2019