Jämlikhet

Chalmers har en arbetsmiljö- och jämställdhetskommitté (AJK) som deltar i arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet. Huvuduppgifterna för kommittén är att fastställa målen för verksamheten på arbetsmiljöområdet i ett långsiktigt arbetsmiljöprogram samt målen för jämställdhetsarbetet i jämställdhetsplanen och målen i jämlikhetsarbetet i likabehandlingsplanen. Nedan presenteras statistik och data för jämlikhetsarbetet och för den lönekartläggning som gjorts.

Publicerad: ti 10 feb 2015. Ändrad: on 11 mar 2015