​Foto: Johan Wingborg

Snabbspår för nyanlända forskare öppnat

​Inclusive Internationalisation är det första programmet i sitt slag och ger forskare och doktorander förutsättningar att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden. Chalmers tar emot två deltagare.
​En av de två fanns på plats när totalt nio forskare hälsades välkomna till olika universitet och högskolor i Västsverige.

Inclusive Internationalisation vänder sig till nyanlända personer med påbörjad eller avslutad forskarutbildning. Under det en termin långa programmet får forskarna lära sig om det svenska universitetssystemet samt individuell vägledning, mentorskap och placering på en institution.

Programmet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Chalmers och Göteborgs universitet. Det finansieras av de deltagande högskolorna samt STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning).
– Det blir ett ömsesidigt lärande som handlar om att ta tillvara den stora kompetens som nyanlända forskare besitter, bygga vidare på denna kompetens och komplettera med aktuell forskning och kunskap, säger Karolina Catoni, internationell handläggare vid Göteborgs universitet och samordnare för Inclusive Internationalisation.

Jörgen Sjöberg, rektors rådgivare i verksamhetsstrategiska frågor, säger:
– Programmet varar ett halvår och syftar till att ge deltagarna bättre förmåga att bedöma sina egna meriter. Några kan senare komma att söka till forskarutbildning, till utlysta tjänster.

Text: Erik Krång
Bild: Karolina Catoni

Publicerad: on 29 aug 2018. Ändrad: fr 31 aug 2018