Syntolkning: bild på Kristineberg Marine Research and Innovation Center ovanifrån.
​Kristineberg Marine Research and Innovation Center.​
​Foto: ​Eduardo Infantes​​​.

Satsning för att skapa ett mer hållbart nyttjande av haven

​Kristineberg Marine Research and Innovation Center har beviljats sex miljoner kronor av Havs- och vattenmyndigheten för att utveckla en nationell plattform för hållbar blå ekonomi. Pengarna kommer bland annat vara stöd för att ta fram marina testbäddar.
Chalmers ingår tillsammans med Göteborgs universitet, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun i Kristineberg Marine Research and Innovation Center som invigdes i maj 2018. Nu stärks möjligheterna att utveckla arbetet i verksamheten med de sex miljoner kronor som beviljats av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för 2019.

På centrumet kommer man med stödet från HaV bland annat utveckla marina testbäddar och identifiera möjligheter och hinder för utveckling av blå hållbar ekonomi. Med testbäddarna vill man öka möjligheterna att utveckla nya havsbaserade produkter och tjänster hos fler aktörer. Arbetet handlar också om att bygga upp ett nationellt och internationellt nätverk med marina aktörer inom forskning och innovation samt utveckla en nationell plattform som förslag till handlingsplan för en hållbar blå ekonomi inom fokusområdena.

– För Chalmers del innebär detta fortsatta och förbättrade möjligheter att bidra till att lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför och som är kopplade till havet; från mer resurseffektivt nyttjande av marina livsmedel till utvinning av förnybar energi och övergripande, hållbar förvaltning av havsmiljön, säger Angela Hillemyr, prefekt på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Kristineberg Marine Research and Innovation Center fokuserar på huvudområdena marina livsmedel, marin energi samt marin förvaltning och restaurering. Centrumet är beläget på den marina forskningsstationen Kristineberg, väster om Fiskebäckskil och utgör en unik miljö för forskning med tillgång till olika typer av marina ekosystem.

Läs mer

 ”Havens öde står på spel” – en artikel om arbetet vid Kristineberg, publicerad i oktober 2018.

Publicerad: fr 12 apr 2019. Ändrad: ti 16 apr 2019