Ny samlingsplats för marin forskning och innovation invigd

​Den 25 maj invigdes Kristineberg marine reseach & innovation centre, som är ett partnerskap för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. I det nya centret ingår Göteborgs universitet, Chalmers, IVL, Rise, KTH och Lysekils kommun. 
Den 25 maj invigdes Kristineberg marine reseach & innovation centre, som är ett partnerskap för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. I det nya centret ingår Göteborgs universitet, Chalmers, IVL, Rise, KTH och Lysekils kommun. 

Ett hundratal deltagare hade samlats på Kristinebergs marina forskningsstation utanför Fiskebäckskil för att inviga det nya centrumet. Verksamheten utgår från Kristineberg, men är mer än bara en fysisk plats. Målsättningen är att öppna för nya samarbeten med näringsliv och förvaltning. 

Stationschef Peter Tiselius inledde invigningen med att ta fasta på Kristinebergs långa historia som plats för marin forskning. 

– Det som vi nu gör med detta nya steg är att vi skapar en samarbetsform som är unik inte bara i Sverige, utan även i Europa, sa Peter Tiselius.

Verksamheten kommer att fokusera på huvudområdena marina livsmedel, marin energi och marin förvaltning och restaurering. Under invigningen hölls ett seminarium om utmaningarna för en blå hållbar tillväxt där bland andra generaldirektören för Havs- och vattenmyndigheten Jakob Granit talade. 

Mattias Rust som är departementssekreterare på näringsdepartementet underströk att 
visioner måste fyllas med innehåll och att regeringen har en uppgift att skapa förutsättningar för att innovationer skapas. Han välkomnade det nya samarbetet på Kristineberg som tar tag i prioriterade frågor. 

Ida-Maja Hassellöv från Chalmers lyfte fram att det är viktigt att de medverkande organisationerna drar nytta av varandras olikheter:

– Jag har stora förhoppningar om att vi ska kunna öka kunskapsöverföringen från andra tekniska områden, som exempelvis batteriforskning där Chalmers är starka. 

På bilden syns, från vänster: Leif Schöndell, kommundirektör, Lysekils kommun, Johan Rune Nielsen, forsknings- och affärsdirektör, RISE, John Munthe, forskningschef. IVL, Angela Hillemyr, prefekt, Mekanik och maritima vetenskaper Chalmers, Fredrik Gröndahl, prefekt, institutionen för vatten- och miljöteknik KTH och Lena Gipperth, Föreståndare Hav och samhälle, Göteborgs universitet .

Text och bild: Albin Dahlin

Publicerad: må 28 maj 2018. Ändrad: ti 29 maj 2018