Floriana Lombardi får KVA-tjänst

- Jag arbetar i en trevlig miljö och har tillgång till ett bra renrum med avancerad utrustning. Det är vad som krävs för att nå goda forskningsresultat, säger Floriana Lombardi. Hon är en av elva unga forskare som Kungliga Vetenskapsakademien nu ger chansen att verka som " särskild forskare " .
Floriana Lombardi får "särskild forskartjänst" vid Kungliga Vetenskapsakademin.
Floriana lämnade som nybliven doktor universitet i Neapel 1996 för att göra post-doc tjänst på Chalmers. Hon stannade till 1998, var nöjd med sitt besök och kom tillbaks till Chalmers redan 2002. Denna gång som forskningsassistent på MC2, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap och mer specifikt Avdelningen för kvantkomponentfysik.

Den forskartjänst Floriana nu erhållit av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) innebär att hon under fem år får sin tjänst finansierad av KVA. Vilket i sin tur tryggar existensen för hela hennes forskargrupp en tid framöver.

Goda ledaregenskaper
I år ansökte 320 forskare inom alla vetenskapsdiscipliner om att bli antagna som särskild forskare hos KVA. 27 av dessa blev kallade till intervju och elva av dem fick den eftertraktade tjänsten.

För att få KVAs förtroende krävs givetvis en duktig forskare men även andra egenskaper premieras. Själv tror Floriana att det var hennes ärlighet under intervjun och att man bedömde att hon har goda ledaregenskaper som gjorde att man valde just henne.

Floriana ser säker och målinriktad ut när hon berättar om vägen från ansökan via intervju till sitt nya jobb. Och det märks att hon trivs på sin arbetsplats.
- Här finns alla verktyg jag behöver, säger Floriana Lombardi och fortsätter med att, än en gång, betona vikten av ett modernt renrum.

Med renrum menar Floriana MC2s Nanotekniklaboratorium, ett tusen kvadratmeter stort laboratorium som byggdes år 2000 och som fortfarande är ett av de bästa i sitt slag.

YBCO och kvantdatorer
Målet med Florianas och hennes grupps forskning är att utveckla komponenter som behövs för att ta kunna förverkliga framtidens så kallade kvantdatorer.

Kvantdatorer tros vara den digitala världens nästa stora steg och man tror att de kommer att kunna utföra avancerade operationer i en hastighet som dagens datorer inte ens kommit i närheten av.

Den grundläggande byggstenen i en kvantdator är den så kallade qubiten, som är ett kvantmekaniskt tvånivå-system.
Att tillverka en sådan qubit som fungerar tillfredsställande i en relativt hög temperatur vore en stor framgång.

Floriana tror att hennes forskargrupp står sig bra i konkurrensen med andra forskargrupper inom samma område. Ett område som i mångt och mycket koncentrerar sig kring den supraledande oxiden YBCO. YBCO har väldigt unika egenskaper och tros vara nyckeln till morgondagens extremt snabba elektronik.

Gillar Sverige
Att vara forskare i Sverige tycker Floriana fungerar bra. Hon tycker att den svenska forskarvärlden är både konkurrenskraftig och tävlingsinriktad. Floriana uppskattar de höga kraven på kvalitet som kommer av denna ganska tuffa men trevliga miljö.
Och för Floriana har flytten från Neapel betytt att hon fått det bästa av två världar:
- I Neapel fick jag en gedigen teoretisk utbildning. Men Chalmers är närmre " den riktiga världen " .

Av Torgil Störner

Fotnot: Floriana Lombardi ingår i den grupp av forskare i "Engineered Quantum Systems" under ledning av professor Per Delsing som för någon vecka sedan fick ett av de 20 så kallade Linnéanslagen som av Vetenskapsrådet och Formas fördelades till starka forskningsmiljöer.

Publicerad: ti 04 jul 2006. Ändrad: to 23 dec 2010