Syntolkning: Studenter promenerar in på Chalmers campus tidig morgon.
​Chalmers får höga resultat i flera kategorier i Universums studentundersökning.
​Foto: Johan Bodell

Chalmerister bland de mest nöjda i Norden

​Chalmers tar pallplats i flera kategorier när Universum för första gången avslöjar studentundersökningen Företagsbarometerns resultat på nordisk nivå.
​Varje år gör Universum undersökningen Företagsbarometern där studenter får säga sitt om skolan de studerar på. Närmare 57 000 studenter över hela Norden deltog i undersökningen i år och fick därmed chansen att betygsätta sitt universitet eller sin högskola.

Studenterna fick i skalan 1–10 bedöma hur nöjda de är med skolan överlag, hur nöjda de är med karriärtjänsterna som erbjuds på skolan samt hur väl studenterna associerar sitt universitet eller sin högskola med anställningsbarhet. I år är det även första året som Universum avslöjar resultatet av de fem högst rankade universiteten i Sverige, Norge, Danmark och Finland i dessa kategorier.

I undersökningen kan man se att Chalmers får höga resultat i flera av kategorierna. I kategorin gällande hur nöjda ingenjör- och it-studenter är med högskolan överlag så hamnar Chalmers på andra plats i Norden (näst It-universitetet i Köpenhamn). Chalmers landar även på en tredje plats i Norden under kategorin kring hur väl studenterna associerar sitt universitet eller sin högskola med anställningsbarhet (näst It-universitetet i Köpenhamn och Danmarks tekniske universitet).

Förutom högt anseende, akademisk excellens och prestige visar undersökningen att andra viktiga egenskaper som förknippas med Chalmers är ett säkert campus, den geografiska placeringen och ett vänligt och öppet klimat.

Uppmaningen att i fritext skriva ett ord som studenterna associerar Chalmers med, ger följande ordmoln.
Syntolkning: Bild på ordbild där ordet Kvalitet står i fokus

Publicerad: fr 19 okt 2018. Ändrad: må 10 dec 2018