Trefaldigt 100 årsfirande för Estland

​Fredagen den 18 maj hölls en festlig tillställning i Chalmersska huset i Göteborg. Estland fyller nämligen 100 år, samtidigt som chalmersalumnen Alfred Ots skulle ha blivit 100 år – och det firades med seminarier och supé. Ots stipendie har nu även delats ut till nästan 100 stipendiater.

Syftet med tillställningen var att fira 100-årsdagen av Alfred Ots födelse – samt att belysa hur stipendiefonden, enligt hans önskan, har bidragit till att minska gapet i utvecklingen mellan Estland och Sverige. Alfred Ots stipendiefond utdelar enligt donatorns önskan stipendier till i Estland boende estniska medborgare för studier vid Chalmers tekniska högskola. 

Närvarade vid jubileet gjorde bland många andra Chalmers tekniska högskolas rektor Stefan Bengtsson, Tallinns tekniska högskolas rektor Jaak Aaviksoo, Estlands ambassadör Merle Pajula, samt Estlands honorärkonsul i Göteborg, Lars-Eric Boreström. 

Seminarierna besöktes av 60 personer, varav 55 sedan fortsatte till supén. Där underhöll gycklargruppen Chalmersspexet gästerna med två sånger, och från sångblad sjöns "Unisont" på svenska, estniska och latin.

Om stipendiet

Stiftelsen bildades år 1995 genom en donation från civilingenjör Alfred Ots dödsbo. Ots föddes den 21 maj 1918 på ön Saaremaa (Ösel) i Estland, där han även tog studentexamen i Kuressaare medan landet fortfarande var självständigt. Han kom till Sverige som flykting under andra världskriget. Därefter började han studera och blev sedermera civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola år 1957. Efter avslutade studier flyttade han till USA där han bland annat arbetade på National Aeronautics and Space Administration (Nasa). 

Som pensionär flyttade han till Florida. År 1992, under röjningen på sin tomt efter en orkan, förolyckades Ots. Han hade inga arvingar och inget skrivet testamente. På basis av tidigare korrespondens med sin studiekamrat Sven Olving, sedermera professor och rektor för Chalmers, kunde merparten av hans förmögenhet, 3 152 330 kronor, överföras till Chalmers. Detta utgjorde sedan grunden till den stipendiefond som bildades år 1995.

Mer än en anledning att fira

Under 2018 finns det mer än en anledning att ställa till med fest. Estland fyller 100 år, Tallinns tekniska högskola fyller 100 år och Alfred Ots skulle ha blivit 100 år gammal. Dessutom har nästan 100 stipendier beviljats – så när som 99 stycken – till ett sammanlagt värde av nära 10 miljoner kronor. 

Se bilder från fredagens tillställning i Chalmersska huset i karusellen ovan.


Text: Sofia Larsson-Stern / Mart Mägi

Foto: Elin Janebäck


Publicerad: må 21 maj 2018. Ändrad: ti 22 maj 2018