Dekorativ illustration/bild

Konkreta steg mot ett fossilfritt Sverige

​Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige gick igår in i en ny fas då de första färdplanerna lämnades in av nio branscher. Chalmers var inte bara det universitet som först anslöt sig till initiativet, utan har också tagit en aktiv roll i arbetet med färdplaner för två av branscherna.
​– Vi vill tydliggöra vårt engagemang och vår ambition för en hållbar framtid. Näringslivets klimatpåverkan är en naturlig utgångspunkt för oss. Vi bidrar gärna för att täppa till kunskapsluckor och lyfter samtidigt nyafrågeställningar för att utveckla och nyttiggöra ny kunskap som kan lösa samhällsproblem. Samtidigt höjer vi då kvaliteten i vår egen verksamhet. En fantastisk win-win, säger Fredrik Hörstedt som är Chalmers vicerektor för nyttiggörande och hållbar utveckling.

Initiativet Fossilfritt Sverige startade inför klimatmötet i Paris 2015. Målet var och är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, med siktet inställt på nettonollutsläpp 2045. Igår lämnade de nio första branscherna över sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen.

Professor Filip Johnsson på Chalmers har deltagit aktivt i färdplansarbetet i bygg- och anläggningsbranschens samt i betongbranschen.

– Bygg- och anläggningssektorn kan enligt sin färdplan redan med befintlig teknik halvera sina utsläpp till år 2030, och med hjälp av bland annat infångning och lagring av koldioxid (CCS) i cementframställningen ser betongbranschen en möjlighet till klimatneutral betong, säger han.

Han konstaterar att initiativet har fått industri och akademi att samlas kring att fokusera på hela värdekedjan, från basmaterial till slutprodukter som anläggningar och byggnader. Branscherna har därigenom knutit an till forskningen, inte minst till forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit.

– Även om det blir dyra åtgärder där utsläppen sker, så blir kostnaden för den färdiga byggnaden mindre än en halv procent när man tittar på hela värdekedjan. Det sättet att tänka kan starkt bidra till att Sverige och världen kan nå klimatmålen.

Fossilfritt Sverige på Rosenbad.Ytterligare sju branscher överlämnade sina färdplaner till regeringen, som också fick en lista över fem viktiga politiska åtgärder av den nationella samordnaren Svante Axelsson. En av de föreslagna åtgärderna är att anta en strategi för geologisk lagring av koldioxid, CCS. Ett forskningsområde där Chalmers ligger långt framme.

Bildtext: Företrädare för nio branscher överlämnade sina färdplaner för ett Fossilfritt Sverige till regeringen på Rosenbad.


– Färdplansarbetet känns mycket inspirerande för det fortsatta arbetet mot klimatneutralitet, och självklart kommer forskningen ha en viktig roll för att på ett effektivt sätt kunna åstadkomma det som identifieras i färdplanerna, säger Filip Johnsson.
 
Mer läsning:
DN debatt: ”Nio branscher visar hur fossilfri teknik stärker konkurrenskraften”
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i betongbranschen
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn
Mistra Carbon Exit


BAKGRUND
Arbetet med färdplanerna för ett fossilfritt Sverige initierades inför klimatmötet i Paris i december 2015. Chalmers var det första universitet som anslöt sig till initiativet ”Fossilfritt Sverige”. Syftet är att visa för Sverige och andra länder att näringsliv, myndigheter, samhälle och övriga aktörer i Sverige agerar ihop för ett fossilfritt Sverige.
Chalmers slöt upp bakom initiativets tre punkter:
  • Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
  • Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.
  • Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Text: Anita Fors


Publicerad: to 26 apr 2018. Ändrad: fr 27 apr 2018