Chalmers Hållbarhetsdag 2018

Chalmers Hållbarhetsdag – det tar vi med oss!

​Ett ambitiöst program lyfte en rad forskningsområden på Hållbarhetsdagen. Ämnets komplexitet blev tydlig – inte minst genom Chalmers egen roll inom hållbar utveckling.
​Årets Hållbarhetsdag på Chalmers var en återlansering av ett årligt event och organisationsgruppen hade tagit ett djärvt grepp för att främja samtal och dialog. Flera olika parallella workshops hölls under dagen och det bubblade av aktivitet i konferenscentrets alla rum. Endast det inledande och avslutande programmet i plenum var gemensamt och där låg fokus på de övergripande frågorna.

I morgonpanelen diskuterades FN:s globala hållbarhetsmål och dess relevans för akademin. De globala målen är en komplex karta som Chalmers måste förhålla sig till för att analysera nyttan av vår forskning, både vad avser bidrag till hållbar utveckling men även för att kartlägga eventuella negativa konsekvenser.
– Som specialister måste vi kunna beskriva vår forskning utifrån bredare sammanhang, sa Chalmers prorektor Anna Dubois, på frågan om djupt specialiserade forskare verkligen behöver bry sig om de globala målen.
– Och forskningsfälten är inte statiska, de utvecklas ständigt, sa vicerektor Fredrik Hörstedt på frågan om vissa forskningsområden plötsligt kan visa sig obsoleta.

Årets tema var god hälsa och välbefinnande
På seminariet om personliga hälsoråd utifrån algoritmer var det fullsatt. Ny teknik möjliggör personliga hälsoråd baserade på tillgängliga data. Området är under utveckling och samtalen kretsade kring möjliga framtida användningsområden.

På workshopen om bioraffinering tillhandahölls biomassa som sågspån, tång, textilier och biprodukter från livsmedelsindustrin. Deltagarna fick använda sin kreativitet för att föreslå nya möjliga användningsområden för raffinering av biomassa.

Senare på eftermiddagen hölls ett seminarium om cirkulär ekonomi, där vi fick veta att materialutvinning och förbrukning aldrig har varit så omfattande som idag. För att hushålla med jordens resurser krävs mer återvinning, men många material återvinns inte alls – till exempel en övervägande del av metallerna vi använder. Det här är en stor utmaning och det finns också etiska dilemman – eftersom vissa metaller utvinns under usla förhållanden runt om i världen.

Chalmers roll i samhället
Sheila Galts workshop om Fake news lockade bland andra en del kommunikatörer på Chalmers. Hon gav värdefulla verktyg och kunskap om olika former av fake news, hur människor tar till sig information och hur vi kan bidra till en faktabaserad tolkning av nyheter.

Fredrik Hedenus lyfte den svåra frågan om vad hållbarhet betyder på Chalmers. Hållbarhet är komplext, och ibland avses till och med olika saker. Fredrik beskrev varför forskare ofta är oense om vad som är mest hållbart. Det är en viktig dialog som behöver föras – men vi bör inte använda ordet hållbarhet för slentrianmässigt.

Johan Mellqvist arrangerade en workshop om luftföroreningar och hälsa, och kunde samtidigt fira att miljömyndigheten i Kalifornien nyligen beställt en mätanläggning för optisk fjärranalys av miljöfarliga utsläpp i luften. Tekniken har utvecklats på Chalmers och sprids nu internationellt.

Ett välbesökt seminarium var Martin Hultmans presentation om forskningen kring klimatförnekelse. Kunskap om klimatförändringarna har varit tillgänglig i över 30 år, ändå råder en brist på handling för att minska krisen. Globala klimatförändringar är en existentiell utmaning och Chalmers har nyligen inrättat ett centrum för studier av klimatförnekelse (CEFORCED).

Den enes avfall blir den andres resurs
I slutet av dagen presenterade representanter för Kalundborg Symbiosis den danska satsningen på industriell symbios – som i år erhållit Göteborgs internationella miljöpris WinWin. En anläggning med flera aktörer där den enas restavfall blir resurs för en annan.
– Samverkan och tillit är de viktigaste byggstenarna för att lyckas med en sådan här satsning, sa Per Møller från Kalundborg Symbiosis.

Chalmers bidrar med forskning i framkant inom många olika områden, men Hållbarhetsdagen gav också utrymme för självkritik. Hållbarhetsstrateg Maria Djupström presenterade en analys av Chalmers klimatpåverkan som visar att utsläppen, beräknade i koldioxidekvivalenter, är strax över 12 000 ton per år. Hela 80 procent kommer från tjänsteresor med flyg. En genomsnittlig anställd på Chalmers släpper ut över 3 ton enbart på flygresor inom tjänsten. Det är mer än dubbelt så mycket som för en genomsnittlig svensk.

Hållbarhetsdagen avslutades med att alla deltagare fick ta för sig av dekorationerna på scenen, nämligen ett stort antal grönsaker och frukter i vackra färger. Ut på Chalmersplatsen i kvällsmörkret myllrade deltagare med grönsaker i famnen.

Laddar om inför 2019
Nära 400 personer hade anmält sig till Hållbarhetsdagen. Inte fullt så många dök upp, men dagen blev ändå ett livfullt och inspirerande event med mycket dialog och plats för många olika frågeställningar. Organisationsgruppen har fått återkoppling på det som fungerade bra, och även sådant som fungerade mindre bra och lämnar nu över sina erfarenheter till nästa års programkommitté. Maria Grahn, ledare för Styrkeområde Energi lämnade över stafett-purjolöken till Lars Nyborg, ledare för Styrkeområde Produktion, som passade på att hälsa alla välkomna igen nästa år.

Sheila Galt Hållbarhetsdagen 2018 
Sheila Galts workshop om Fake news.

Björn Sandén Hållbarhetsdagen 2018
Björn Sandén om cirkulär ekonomi.


Workshop om bioraffinering.

Fredrik Hedenus Hållbarhetsdagen 2018
Fredrik Hedenus om olika perspektiv på hållbarhet.


Martin Hultman, Maria Grahn och Maria Djupström.

Olivia Linander Fredrik Hörstedt Maria Djupström
Olivia Linander, Fredrik Hörstedt och Maria Djupström i slutpanelen.


Maria Grahn lämnar över stafettpinnen (purjolöken) till Lars Nyborg.

Avslutning Hållbarhetsdagen 2018
Deltagare och talare tar med sig dekorationerna på scenen hem efter avslutad Hållbarhetsdag.

Foto: Johan Bodell och Malin UlfvarsonPublicerad: to 25 okt 2018. Ändrad: fr 26 okt 2018