Stor spännvidd bland 2015 års hedersdoktorer

​Musiktjänsten Spotifys framgångar bygger på teknikutveckling och entreprenörskap av högsta klass – prestationer som nu belönas när Chalmers utser 2015 års hedersdoktorer. I skaran finns också en enastående dataforskare, en världsledande kärnfysiker samt mannen som försett miljontals människor med malariamedicin. Lyssna på deras föreläsningar den 8 maj.
Benjamin Pierce, Ludvig Strigeus, Maria José García Borge, Martin Lorentzon och Jay Keasling är 2015 års hedersdoktorer vid Chalmers. Fotomontage.

Ludvig Strigeus och Martin Lorentzon
De tidigare chalmersstudenterna Ludvig Strigeus och Martin Lorentzon ligger bakom musiktjänsten Spotify som på mycket kort tid revolutionerat människors sätt att lyssna på musik. Deras tekniska respektive entreprenöriella bidrag belönas med ett hedersdoktorat vid Chalmers. 
 

 
Ludvig Strigeus är hjärnan bakom Spotifys framgångsrika, tekniska plattform för att strömma musik. Han har också skapat den lilla men effektiva filöverförings-klienten µtorrent – en formidabel succé som används av miljontals människor världen över. Teknik och tekniska lösningar har stor inverkan på våra liv, men trots det förblir ofta de som skapar lösningarna, liksom Ludvig Strigeus, ofta relativt osynliga. Ludvig Strigeus har en civilingenjörsexamen i datateknik från Chalmers och belönades 2006 med John Ericsson-medaljen för sina lysande studier.
 

 
Martin Lorentzon utses till hedersdoktor för sitt teknikbaserade och långsiktiga entreprenörskap som bland annat resulterat i det världsledande företaget Spotify, grundat år 2007 tillsammans med Daniel Ek. Martin Lorentzon är en entreprenöriell förebild med en bevisad förmåga att arbeta innovativt med personer med kompletterande förmågor, till exempel Ludvig Strigeus och Daniel Ek. Han bjuder också på sitt engagemang och sina erfarenheter som mentor åt unga entreprenörer.
 

 
Benjamin Pierce
 
Benjamin Pierce, professor vid University of Pennsylvania, USA, har utsetts till hedersdoktor för sina enastående prestationer inom områdena programspråk och datasäkerhet. Han är en av de främsta förespråkarna av användandet av formell bevisning inom datavetenskaplig forskning. Han är även hjärnan bakom “POPL Mark challenge” som uppmuntrar forskare inom datavetenskap att verifiera sina formaliseringar av programspråk med hjälp av datorstödd bevisning. Benjamin Pierce är en aktiv och framstående deltagare inom sitt forskningsområde – han har uppdrag både som redaktör för prestigefyllda tidskrifter och som programansvarig för toppkonferenser.
 

 
Benjamin Pierce har sedan länge en stark koppling till Chalmers, vilket stärkts ytterligare genom hans framgångsrika jubileumsprofessur på Chalmers 2014. 
 

 
Maria José García Borge
 
Maria José García Borge är professor vid Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) i Madrid. Sedan 2012 leder hon fysikgruppen vid Isolde-anläggningen på partikelfysiklaboratoriet Cern, Genève. Det är en framträdande vetenskaplig position som rönt uppmärksamhet även långt utanför akademiska kretsar.
 

 
Maria José García Borge har ytterst starka meriter inom kärn- och atomfysik, i synnerhet experimentella studier av mycket exotiska subatomära system. Inom området beta-fördröjd partikelemission är hon världsledande.
 

 
Chalmers forskare inom subatomär fysik har ett mångårigt och mycket nära samarbete med Maria José García Borge och hennes forskargrupp. 
 

 
Jay D Keasling
 
Jay Keasling, professor vid University of California Berkeley i USA, är en framstående forskare inom bioteknik och metabolisk manipulation, det vill säga modifiering av mikroorganismer för produktion av bränslen och kemikalier.
 

 
Jay Keasling har utsetts till hedersdoktor för sina betydande bidrag inom metabolisk manipulation, i synnerhet för sitt arbete med att utveckla en biobaserad produktionsmetod för malariamedicinen artemisinin. Målet var att etablera storskalig och billig produktion av medicinen. Det har uppnåtts och påverkar nu vardagen för miljoner människor i Afrika. Idag leder professor Keasling ett stort forskningscenter, finansierat av energimyndigheten i USA, med målet att utveckla en ny biobaserad process för produktionen av nästa generations biobränslen. 
 

 
Professor Keasling samarbetar med systembiologi-gruppen på Chalmers och har varit delaktig i att bygga upp bioteknikområdet på Chalmers till den framträdande position som det har idag.
 

Om Chalmers hedersdoktorer

Hedersdoktorat vid Chalmers tekniska högskola ges som ett erkännande för en mycket framstående och djupgående yrkesprestation med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden. Det bör även sedan tidigare finnas ett kontaktnät mellan den som utnämns till hedersdoktor och Chalmers. Det är fakultetsrådet som utser hedersdoktorer vid Chalmers. Hedersdoktoratet delas ut vid promotionen varje år, som 2015 äger rum 9 maj. Redan 8 maj ger de sina föreläsningar i Palmstedtsalen på Chalmers. Föreläsningarna är öppna och anmälan görs via www.honorary2015.axaco.se senast den 7 maj.
 

 

 

 


Publicerad: fr 06 mar 2015. Ändrad: ti 05 maj 2015