Syntolkning: Chalmers rektor Stefan Bengtsson tar emot 2018 års Stint-plakett.
​Chalmers rektor Stefan Bengtsson tar emot 2018 års Stint-plakett. Från vänster: Andreas Göthenberg, STINT, Sigbritt Karlsson, KTH, Stefan Bengtsson, Chalmers och Katarina Hägg, Handelshögskolan.
​Foto: Camilla Cherry

Chalmers fortsatt i topp på internationaliseringsindex

​Chalmers behåller sina fem stjärnor av fem möjliga från 2017 års internationaliseringsindex – och befäster därmed toppositionen som ett av Sveriges tre mest internationella lärosäten.
​Rankingen görs av Stint, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, som utvecklat ett index för att mäta graden av internationalisering på de svenska lärosätena.
 
Precis som i 2017 års index får Chalmers betyget fem stjärnor av fem möjliga, som ett av tre svenska lärosäten. De två övriga är KTH och Handelshögskolan i Stockholm.

– Vi har arbetat strategiskt med att rekrytera såväl etablerade forskare som postdokar och forskarassistenter internationellt, med lyckat resultat. Det stärker vårt samarbete med utvalda internationella nätverk. På det viset blir vi starkare inom såväl forskning som innovation och utbildning, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.
 
Chalmers betyg i de sex olika kategorierna – forskning, studenter, doktorander, utbildning, fakulteter och ledning – är i stort sett oförändrade från i fjol. Till exempel ligger internationalisering av forskning och ledningens internationella erfarenhet kvar på samma nivå, medan andelen personal med utländsk doktorsexamen har förbättrats något.

Den medveten strategin att tidigt gå över till Bologna-systemet, med treåriga kandidatprogram på svenska och tvååriga mastersprogram på engelska, är en faktor som skapat en bra internationell miljö. Inom grundutbildningen ges idag över 60 procent av högskolepoängen på Chalmers i kurser som hålls på engelska. Det har gjort att mobiliteten på mastersnivå är hög, både till Chalmers och ut i världen.

Inom forskarutbildningen ses samma internationella trend. Varannan doktorand har gjort sin grundutbildning vid ett utländskt universitet. Chalmers har dessutom Sveriges högsta andel internationellt skolade doktorer – var femte har fått sin doktorsgrad vid ett utländskt universitet.

Den täta samverkan som Chalmers har med ett stort antal globala industriföretag är också en bidragande faktor.
 
– Utbyte med industrin, i form av idéer och kunskap, är avgörande för att kunna utvecklas som universitet. En hög grad av internationalisering gör det arbetet starkare. Det höga betyget från Stint ger oss bevis på att vårt långsiktiga och strategiska arbete har varit framgångsrikt. Men vi får inte slå oss till ro med det, indexet visar också var vi kan fortsätta utveckla internationaliseringen av Chalmers, säger Stefan Bengtsson.


Text: Erik Krång och Anita Fors

Publicerad: fr 25 maj 2018.