Logistik och transportLogistik är läran om att planera, organisera och styra materialflödet från råmaterial till slutlig konsumtion och avveckling. Syftet är att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, d v s ge en god kundservice, låga kostnader och små miljökonsekvenser. Sveriges geografiska läge gentemot de viktiga import- och exportmarknaderna och landets låga befolkningsdensitet kräver excellens inom logistik och transport.
 
Avdelningens forskning utgår från verkliga problem för varuägare i form av tillverkande och handlande företag, för transportföretag och för samhället i stort. Forskningen utförs ofta i nära samarbete med problemägarna.
 
Logistik och transport är företeelser i mycket stora system med komplexa och dynamiska samband. Forskningen bedrivs dels i linje med "traditionella" samhällsvetenskapliga traditioner i syfte att förstå komplexa system och förklara samband. Men utmärkande är också det mer normativa perspektivet där utvecklingen av arbets- och organisationsformer, system och koncept står i centrum.

Avdelningens forskning är kopplad till två av institutionens profilområden:

Supply Chain Management

Operations Management

Publicerad: fr 15 jun 2012. Ändrad: on 03 jun 2015