Hon får Styrkeområdenas pris

​Styrkeområdenas pris 2013 går till Susanne Ollila, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, för hennes framstående och banbrytande arbete med att skapa förutsättningar för samarbete över organisationsgränserna. Priset på 100000 kronor planerar hon använda i sin forskning kring öppna innovationsarenor, ett område där juryn menar att Susanne har arbetat sig till en nyckelposition på Chalmers.Grattis Susanne! Du belönas med Styrkeområdens pris 2013 för ditt arbete med att skapa förutsättningar för samarbete över organisationsgränser. Hur känns det?
– Tack! Jag känner mig väldigt hedrad. Det är roligt och viktigt att få uppskattning och det inspirerar förstås till att fortsätta med det jag gör. Detta blir också ett kvitto på att min forskning kring öppna innovationsarenor är betydelsefull för Chalmers.

Enligt juryn har du gjort ”en framstående insats för ett gränsöverskridande projekt, som i styrkeområdenas anda integrerar forskning, utbildning och nyttiggörande”. Berätta hur!
– Det handlar framförallt om ett projekt finansierat av Vinnova på fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER som jag drivit sedan 2008 och som avslutas nu i sommar. Tillsammans med några kollegor har jag studerat organiseringen och ledningen av denna öppna innovationsaktör som har 26 olika partnerorganisationer som ska samarbeta. Vi har arbetat nära centrumföreståndaren Anna Nilsson-Ehle som vi träffat en gång i månaden för intervjuer och coaching. Vi har också ordnat seminarier för personer knutna till SAFER där vi lyft frågor som ”varför är ni med i SAFER?” och ”hur behöver SAFER fungera?”. I interorganisatoriskt samarbete såsom SAFER, har partnerorganisationerna olika motiv till sitt deltagande och olika kompetenser som de bidrar med. Att dra nytta av olikheter och komplementära styrkor är själva grunden till samarbetet, men är paradoxalt nog också det som ställer till problem. Det gäller att förstå hur alla involverade tänker och sätta ord på det, då kan man komma ifrån den samarbetströghet som annars kan uppstå när många vill driva sin egen agenda.

Projektet vid SAFER har genererat ett nytt forskningsprojekt på testanläggningen AstaZero, som vi just nu håller på att starta upp. Detta projekt är tänkt att följa upplägget på SAFER-studien och stärka AstaZeros möjligheter att bli en samarbetsplattform för innovation. Förhoppningen är även att både SAFER och AstaZero ska kopplas till grundutbildningen vid Chalmers, till exempel kan studenter från olika institutioner samarbeta i projekt kring vissa trafiksäkerhetsutmaningar. Jag arbetar just nu i en mindre gruppering som tar fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för trafiksäkerhet och för att realisera den behövs samverkan mellan forskning, utbildning och nyttiggörande. Mitt arbete har framförallt koppling till styrkeområde Transport, men tack vare det finns nu kunskap och metoder för att stötta öppna innovationssamarbeten som kan fungera även inom de andra styrkeområdena.

Din tes är att hänsyn måste tas till människans roll i de allt mer komplexa organisatoriska system som skapas. På vilket sätt?
– Jag är ju i grunden beteendevetare och tycker detta är otroligt viktigt. Man måste ställa sig frågan hur vi kan bjuda in människan till att bidra med sin fulla potential. Vårt agerande grundar sig ofta i hur vi förstår sammanhanget. Är vi vana vid tydliga regler, rutiner och strukturer så kan komplexa organisatoriska system skapa stor förvirring och frustration och därmed hämma kreativitet och innovation.

Styrkeområdenas pris är på 100000 kronor som går direkt till din forskning, hur ska du använda pengarna?
– Tanken är att de ska gå till fortsatt forskning kring öppen innovation. Jag kommer även att söka mer finansiering för att få en internationell koppling till forskningen. Vi samarbetar med MinesParisTech och har diskuterat en förstudie tillsammans för att titta på gränsöverskridande arbete och universitetens roll kopplat till öppen innovation. Nu öppnar sig en möjlighet att realisera denna idé.

 

Text och bild: Caroline Örmgård

 

Susanne Ollila

Publicerad: on 15 maj 2013. Ändrad: fr 17 maj 2013