Emmelie Gustafsson

Passformen viktig för handeln och miljön

​Att förse kunder med varor som kräver att de först utprovas, som till exempel kläder och skor, är ett dilemma för försörjningskedjor i detaljhandeln. Detta gäller speciellt för e-handeln då försörjningskedjorna behöver hantera onödigt mycket varor, överlager och extra kostnader som uppstår då kunden inte kan testa, känna och klämma på en vara för att försäkra sig om varans passform. I sin doktorsavhandling undersöker Emmelie Gustafsson effekter av och teknologier för att minska "passformsosäkerhet".

​Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Att effektivt förse kunder med varor som passar är en dyr process som kräver effektiv lagerhantering och kundservice. Försörjningskedjor ställs inför avvägningar mellan kostnadseffektivitet och snabbhet i termer av kunders villighet att vänta på leverans (en leveransledtidsbegränsning), återförsäljares förmåga att lagerhålla många varor (en lagerhållningsbegränsning) och tillverkares förmåga att snabbt kunna leverera produktvariation (en produktionkapacitetsbegränsning).

Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

– För att lösa, eller förbigå, dessa avvägningar, så har jag undersökt teknologier för att minska passformsosäkerhet: genom varuutprovningsapplikationer och varurekommendationssystem. Dessa teknologier syftar till att kommunicera passform till kunden och därigenom fungera som beslutsunderlag i köpprocessen.  

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De viktigaste resultaten är kvantifieringen av olika kundorder- och returbeteenden som direkta effekter av passformsosäkerhet. Dessa beteenden leder till negativa konsekvenser i försörjningskedjor och medför ökade kostnader i termer av: returhantering, bundet kapital, lagerhållning, transporter och orderplockning. Teknologierna som studeras kan användas till att kommunicera passformsinformation från återförsäljare till uppströms aktörer. Sådan information kan vara hur försäljning görs eller går förlorad på butiksnivå, vilket möjliggör bättre lagerhantering och sortimentplanering.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Jag hoppas att mina forskningsresultat kommer att leda till effektivare och mer hållbara försörjningskedjor som gagnar både slutkunder och företagen i försörjningskedjorna. Detta framförallt genom förbättrad försäljning, mindre inkurans (som att en produkt aldrig blir såld) och färre returer. Forskningsresultaten är viktiga för återförsäljares och tillverkares förståelse av slutkundsbeteenden, och för att förbättra varuutveckling och sortimentplanering för att kunna säkerställa tillgängligt av varor som passar kunden.


Textsammanställning: Daniel Karlsson
 

Disputationen genomförs den 18 oktober 2021 kl 13.15, länk via avhandlingens sida (lösenord: 552016)
 

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2021.