Ny mötesarena samlar forskning, innovation och entreprenörskap

​Som första högskola i Sverige lanserar nu Chalmers, tillsammans med Chalmers Ventures och Stena Center, en ny typ av mötesplats på campus som knyter samman akademi, näringsliv, studenter och startup-bolag. Veras Gräsmatta är en del av Chalmers storsatsning på entreprenörskap, med målet att förverkliga fler av forskningens goda idéer för en hållbar framtid.
​Entreprenörskap och innovation sker i mötet mellan människor. Det är den bärande tanken bakom Veras Gräsmatta, en ny community-yta där start-ups, innovatörer, Chalmers portföljbolag, forskare och intressenter kan mötas.

– Vi har skapat en mötesplats, ensam i sitt slag, placerad i hjärtat av Sveriges mest framgångsrika uppstartsmiljö. Här erbjuder vi mötesrum, eventyta och arbetsplatser, säger Jan Burenius, VD på Stena Center.
 
Den nya träffpunkten finns på Vasaområdet på campus Johanneberg, och binder fysiskt och symboliskt ihop Chalmers Ventures, Stena Center och Chalmers tekniska högskola – som tillsammans står bakom satsningen. Platsen är vald med omsorg.
 
– Här rör sig Chalmers studenter och forskare, och här finns Chalmers Ventures - en av världens högst rankade högskoleinkubatorer, säger Linnea Lindau, VD på Chalmers Ventures.

”Genom denna entreprenörskapssatsning kopplar vi samman industrin, forskare, startup-bolag och entreprenörer, för att utveckla näringslivet och göra verklighet av forskningens idéer” 

– Maria Elmquist, Chalmers

 
Veras Gräsmatta är en viktig del av Chalmers satsning på att bli ett ledande entreprenöriellt universitet. Entreprenörskap har under lång tid genomsyrat högskolan, och nu samlas all entreprenöriell verksamhet under en gemensam flagg: Entrepreneurship. By Chalmers. I satsningen ingår bland annat ett nytt projekt med målet att minst hälften av alla studenter ska få entreprenöriella erfarenheter under sin utbildningstid.
 
– Genom denna entreprenörskapssatsning kopplar vi samman industrin, forskare, startup-bolag och entreprenörer, för att utveckla näringslivet och göra verklighet av forskningens idéer, säger Maria Elmquist, prefekt på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.
 
Text: Ulrika Ernström

Parterna bakom Veras Gräsmatta:

Chalmers Tekniska högskola forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva entreprenörskaps- och innovationsmiljö och har omkring 10300 heltidsstudenter och 3100 anställda.


Chalmers Ventures är ett dotterbolag till Chalmers och har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med drivna entreprenörer. Företaget stöttar team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé och skapa ett globalt företag, och erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som bästa svenska universitetsanknutna företagsinkubator i UBI Index, och topp tio i världen.

Stena Center är en plats där idéer utvecklas och företag bildas. Lokalerna i Landala fungerar som ett kontorshotell för entreprenörer och startups, som erbjuder servicebaserade arbetsplatser och möjlighet till ett utökat nätverk.


Bokning:

De events som arrangeras på Veras Gräsmatta ska innehålla ämnena innovation och/eller entreprenörskap. För information och bokningsförfrågningar, kontakta Renate Lilja på Stena Center, event@verasgrasmatta.se
Läs mer på Veras Gräsmattas hemsida: www.verasgrasmatta.se


Publicerad: må 05 feb 2018. Ändrad: må 27 aug 2018