Jessica Wehner mottar pris
​Jessia Wehner mottar Renovas Miljöstipendium 2018

Hushållens avfallstransporter i fokus för Renovas miljöstipendiat

Från att ha forskat om energieffektivitet för transporter av gods till kund, vände chalmersforskaren Jessica Wehner på perspektivet och fokuserar på avfallstransporter från hushåll till återvinning. Nu får hon Renovas miljöstipendium 2018.
– Energieffektivitet handlar minst lika mycket om beteenden och attityder som om teknologi, säger hon.

Jessica började sina doktorandstudier i ett forskningsprojekt kallat "Det femte bränslet", finansierat av Energimyndigheten. Det handlar om att öka energieffektiviteten i godstransporter och logistik, något som gynnar både miljö och ekonomi. I logistiksammanhang används ofta begreppet "the Last mile" – den sista delen av transporten från producent till konsument. Man betonar slutkonsumenten som mycket viktig för att kunna göra energieffektiviseringar i transportkedjan.

– Jag fick idén att titta på transporterna åt motsatt håll, säger Jessica: Att se hushållen som leverantörer i en kedja av avfallstransporter som tillför potentiell ny råvara till samhället.

Enligt Jessica handlar energieffektivitet minst lika mycket om beteenden och attityder som om teknologi.

– Jag kallar transporten från hushållen "the First mile". Sättet som avfallet samlas in på, hur det sorteras och var hushållen lämnar sitt avfall är direkt avgörande för energieffektiviteten. Kanske behöver vi ompröva dagens sortering och insamlingssätt, säger hon.

Jessica bedriver sin forskning vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, avdelningen Service Management och Logistics. Stipendiet på 50 000 kr planerar hon att använda till att etablera nya samarbeten med kollegor som arbetar med samma ämne, bland annat en kollega vid Hanken School of Economics i Helsingfors som arbetar med logistik kring matavfallsinsamling. För tillfället arbetar hon också på ett konferenspapper tillsammans med chalmerskollegorna Arni Halldorsen och Ceren Altuntas Vural.

Jessica Wehner tog emot 2018 års miljöstipendium på Renovas årsstämma den 9 mars 2018.


Text: Renova

Läs mer om Jessica Wehners forskning

Läs mer om Renovas miljöstipendium och tidigare stipendiater


Publicerad: må 12 mar 2018. Ändrad: ti 20 mar 2018