Erik Bohlin och Sven Lindmark forskar om hur bredbandsutbyggnad påverkar samhälle och ekonomi i Trafikutskottets rapport
Viktig bredbandsutbyggnad. Ökad tillgång till bredband skapar inte bara ekonomisk tillväxt, utan påverkar hela samhället på ett genomgripande sätt konstaterar Chalmersforskarna Erik Bohlin och Sven Lindmark.

Chalmersforskare: ”Bredbandsutbyggnad ger ekonomisk tillväxt – och påverkar hela samhället”

​Högre löner. Minskad pendling. Förändrade studieresultat. Ökad tillgång till bredband skapar inte bara ekonomisk tillväxt, utan påverkar hela samhället på ett genomgripande sätt. Det konstaterar Chalmersforskarna Erik Bohlin och Sven Lindmark, som har bidragit till Trafikutskottets rapport om IT-infrastruktur.
Vilken effekt får det för samhället och ekonomin att allt fler svenskar får tillgång till internetuppkoppling och bra mobiltelefontäckning? Det vill Trafikutskottet veta, och har därför beställt en rapport om Sveriges framväxande IT-infrastruktur som blev klar i november 2016.
 
Chalmersforskarna Sven Lindmark och Erik Bohlin, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, har djupdykt i frågan under ett års tid. Deras forskning visar att det finns starka samband mellan en utbyggd IT-infrastruktur och ekonomiskt tillväxt.
Men effekterna är fler än så.
– En utbyggd IT-infrastruktur påverkar samhället i många positiva dimensioner – utöver ekonomisk tillväxt. Vi ser bland annat effekter på sysselsättningen med nya typer av jobb, ett ökat samhällsengagemang, minskad pendling och ett ökat valdeltagande, säger Erik Bohlin.
 
Forskarna kunde också se en koppling mellan sämre utbyggd IT-infrastruktur i vissa glesbygdsområden och lägre lönenivåer. Dessutom fanns ett samband mellan skolungdomars studieresultat och tillgången till bredband.
 
– Det finns en koppling mellan tillgång till bredband och förbättrade resultat i matematik och engelska, och samtidigt försämrade resultat i svenska. Det är intressant, och kan ha med nya läsvanor att göra. Tillgång till bredband innebär att skolungdomarna ägnar mer tid på nätet, där engelska är huvudspråk. När det gäller matematiken så kan det exempelvis handla om ett ökat användande av vissa applikationer, som formar ett matematiskt sinne, säger Erik Bohlin.
 

"En utbyggd IT-infrastruktur påverkar samhället i många positiva dimensioner – utöver ekonomisk tillväxt. Vi ser bland annat effekter på sysselsättningen med nya typer av jobb, ett ökat samhällsengagemang, minskad pendling och ett ökat valdeltagande"


 Erik Bohlin


I Sverige har bredbandsutbyggnaden kommit långt i jämförelse med många andra länder, men skillnaderna inom landet är stora. Trafikutskottet vill med rapporten få en bild av om den planerade utbyggnaden räcker till.
Här har Chalmersforskarna tagit fram ett framtidsscenario.
– Vi har uppskattat, på Sverigenivå, den ekonomiska effekten av en fortsatt bredbandsutbyggnad. Vi hoppas att detta ska vara ett underlag för fortsatta politiska diskussioner om utvecklingen på området i Sverige, säger Erik Bohlin.
 
Han är glad över möjligheten att få bidra med relevant forskning på området.
– Vi är naturligtvis väldigt stolta över att vi fick det här uppdraget. Det bygger på att vi har gjort väldigt mycket forskning kring telefoni och IT, och dess effekter på ekonomin och samhället, säger han.
 
Lars Eriksson, forskningssekreterare på riksdagens utskottsavdelning, berättar att forskningsbidraget från Chalmers är mycket uppskattat.
– Det har varit värdefullt. Politikerna är mycket tacksamma för det bidrag som forskarna från Chalmers har kommit med, säger han.
 
Text: Ulrika Ernström
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION:

Sven Lindmark är teknologie doktor och Erik Bohlin är biträdande professor på Chalmers, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Science, Technology and Society.
 
Trafikutskottets rapport, som Chalmersforskarna har bidragit till, heter ”IT-infrastrukturen – idag och i framtiden”.
Läs Trafikutskottets rapport
Läs mer om Erik Bohlin
Läs mer om Sven Lindmark

Mer liknande forskning av Erik Bohlin och Sven Lindmark, artikel från 2011: Intergenerational effects of mobile service diffusion in Sweden

Publicerad: fr 28 okt 2016. Ändrad: fr 19 maj 2017