Illustration

Så omvandlas luftföroreningar i atmosfären – ny studie

Omfattande forskningssamarbete mellan forskare i Tyskland, England och Sverige har bidragit till ett helt nytt angreppssätt vid studier av partikelbildning i atmosfären. Upptäckten av hur luftföroreningar interagerar med varandra påverkar bland annat klimatmodellering. Studien publiceras i tidskriften Nature. 
Upptäckten är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan ett forskningscentrum i tyska Jülich, University of Manchester, Göteborgs universitet, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet och flera andra internationella forskarlag. Forskarna har tittat särskilt på hur den atmosfäriska partikelbildningen från så kallade terpener - ämnen som avges från till exempel skog - påverkas av andra luftföroreningar.​

De inblandade Chalmersforskarna ​David Simpson och Robert Bergströmavdelningen för Mikrovågs- och optisk fjärranalys ansvarade för beräkningarna i de globala modeller som ingår i studien, som publicerades 31 januari 2019 i tidskriften Nature. 

– Med den här nya kunskapen kommer vi kunna studera även hur andra ämnen reagerar sinsemellan i olika miljöer. Förhoppningsvis kommer det leda fram till skarpare beräkningar av framtida partikelpåverkan på klimat och luftkvalitet, säger David Simpson, professor.

Publicerad: fr 01 feb 2019. Ändrad: ti 05 feb 2019