Ida Karlsson
​Ida Karlsson, doktorand på avdelningen för energiteknik på Chalmers. ​

Rapport från COP24 - ett paradoxernas möte

​Ida Karlsson, doktorand på Chalmers har skrivit en rapport om sina intryck från COP 24, FN:s stora konferens om klimatförändringarna, i Katowice. Rapporten gjordes som en del av Idas arbete i forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit - Vägen till ett koldioxidneutralt samhälle.  
Paradoxer
Den första veckan i COP24, FN: s klimatkonferens i Katowice, Polen var full av paradoxer. Till att börja med är platsen för konferensen i sig en klar paradox. Med sloganet "Svart Till Grönt" har Katowice stängt 18 av sina 20 kolgruvor, och en av dem har omvandlats till en vackert utformad, kulturell arena som inhyste COP 24 under sitt gröna tak. Vid en första anblick framträder Katowice som förvandlad och blomstrande, med en arbetslöshet på endast 1,7% och en av Europas största flotta av elektriska bussar. Samtidigt ligger ofta röken tjock från den koleldade bostadsuppvärmningen. De starka banden till kolindustrin blev också väldigt tydliga vid konferensens Katowice-paviljong, där det var montrar fulla av kol, pyntade med smycken och tvål, tillverkade av kol. 

För att fortsätta denna paradox fick Polen det första Fossil of the Day Award av NGO Climate Action Network (CAN) International på grund av konferensens sponsorer. Den polska presidenten Andrzej Duda sa dessutom i sitt tal under öppningsceremonin att det inte finns någon motsättning mellan klimatskydd och kolanvändning, och att de inhemska kolreserverna kommer att räcka i 200 år. Det polska ordförandeskapet för COP, som leds av Michał Kurtyka, har dock tagit en aktiv och viktig roll när det gäller att driva förhandlingarna framåt och  leda diskussioner.

Efter att ha besökt COPs första vecka skulle jag säga att några tydliga teman uppstod under samtalen: 
  • finansiering, 
  • icke-statliga aktörers roll, 
  • ett ökat fokus på industri, partnerskap och samarbete, 
  • en socialt just övergång, liksom 
  • att röra sig från ambition till handling.
ida är doktorand på avdelningen för energiteknik på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Läs mer om Idas forskning på Chalmers här​

Publicerad: sö 16 dec 2018. Ändrad: ti 08 jan 2019