Rädda klimatet – en pedagogisk utmaning

En av Chalmers nyaste doktorer är övertygad om att vi behöver göra klimatkunskap rolig, lättbegriplig och engagerande för att vi ska gå från ord till handling.
– Alla är överens om att vi måste göra något åt klimatet NU, men ändå händer väldigt lite, säger Erik Sterner på Chalmers tekniska högskola. ​
– Vi som forskar och arbetar med de här frågorna måste bli bättre på att förstå varför det händer så lite och vad vi kan göra åt det. Att bara fortsätta att säga samma sak om och om igen kommer inte förändra beteenden. Det är bråttom och som Greta Thunberg poängterar vet vi redan det vi behöver veta – nu krävs det ledarskap och att kunskapen vi har används, fortsätter Erik.  

Få doktorander på Chalmers har troligen gjort en svängigare resa till doktorshatten än Erik, men å andra sidan innebar Eriks helomvändning i halvtid en återgång till det som alltid legat honom närmast om hjärtat – pedagogiken. Innan tiden som doktorand var Erik delaktig i starten av Intize: mentorskap inom matematik för gymnasieelever och Lärande och ledarskap​: en Chalmersutbildning som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen.

– Det är framförallt pedagogik och utveckling av möjligheter för transformativt lärande som jag brinner för. Lärares (och ledares) roll i vårt samhälle är viktigare än någonsin, med det överflöd av information som sköljer över oss från så många olika kanaler och källor. Inspirerande och engagerande ledarskap där alla lär sig tillsammans är nödvändigt för de hållbarhetsomställningar vi står inför! 

Den andra stora frågan som driver Erik är klimatet och under sina första två år som doktorand arbetade han därför med att modellera hur klimatet påverkas av utsläpp av olika ämnen. 

– Även så kallade ”kortlivade klimatpåverkande ämnen” påverkar klimatet på lång sikt, till exempel har vi visat att sotpartiklar som stannar i atmosfären i bara några veckor bidrar till havsnivåhöjningen i över hundra år. 
Efter ett par års doktorandstudier slog det Erik mer och mer att det finns en hel del relativt grundläggande insikter inom klimatvetenskapen – så som att de fossila koldioxidutsläppen måste upphöra för att klimatet ska kunna stabiliseras – som verkar svåra att förstå. Insikter som dessutom är centrala för att allmänheten och beslutsfattare ska börja agera.  Erik såg en pedagogisk utmaning han ville lära sig mera om. Och eftersom han efter licentiatexamen fick möjligheten att följa sina intressen blev det till att skifta fokus för doktorandstudierna. 

– Vad behöver världen? Vad vill jag göra? Vad är jag bra på? Svaren på de frågorna blev min nya inriktning: Lärande om hållbar utveckling och klimat, med en kombinerad naturvetenskaplig och pedagogisk utgångspunkt. Jag ville grotta ner mig mer i hur och när kunskap påverkar åsikter och beteenden. Som tur var fann jag några forskare (Martin Persson, Ulrika Lundqvist och Tom Adawi) som tyckte att ämnet var intressant och viktigt och som gjorde det möjligt för mig att forska inom detta.​

Kunskap och förståelse​​
Erik började så läsa programmet Lärande och Ledarskap parallellt med sina doktorandstudier, som nu istället handlade om hur allmänhetens förståelse för klimatfysiken ser ut och framförallt hur kunskapsnivån påverkar hur man ställer sig till exempelvis hårdare klimatpolitiska styrmedel. 

– Den som ska ta beslut om nya politiska klimatåtgärder behöver ha god kunskap, men måste också få legitimitet för sina beslut. Och då behövs en förståelse i samhället i stort för hur långlivad klimatpåverkan är från våra utsläpp och hur bråttom det är att minska utsläppen. Däri ligger utmaningen. Speciellt med tanke på att i princip alla länder måste samarbeta och kunskapen måste nå ut globalt om vi ska nå upp till Parisavtalet. 

–  Vi har inte tid med ineffektiv klimatkommunikation som inte engagerar tillräckligt många tillräckligt mycket. Så samtidigt som jag engagerar mig i att nå ut med kunskap, vill jag fortsätta att studera hur man når ut på bästa sätt. 

Klimatkoll - kortspelet som ska göra skillnad​
Kortspelet KlimatkollEtt sätt att nå ut med budskapen är kortspelet Klimatkoll som först utvecklades och testades som koncept på Chalmers men som Erik nu driver i ett företag tillsammans med tre kollegor.  I spelet rangordnar deltagarna olika vardagsaktiviteter utifrån vilka utsläpp de ger upphov till, och är ett sätt att just öka förståelsen för hur mycket vi själva kan vara med och påverka i ett roligt sällskapsspelsformat. (Läs mer om spelet längre ner på sidan). 

– Huvudmålgruppen trodde vi var ungdomar, men det verkar vara minst lika uppskattat hos vuxna. Många får en aha-upplevelse och diskussionerna spelet föder leder förhoppningsvis till att fler börjar göra mer medvetna val i sin vardag. 

Parallellt med Klimatkoll och forskningen arbetar Erik med ett förslag till något som han hoppas ska bli ett internationellt utbildningsprogram på masternivå. Det heter Collaborative Climate Change and Developments Economics och är tänkt att samla studenter från olika delar av världen för att tillsammans tackla klimatutmaningar utifrån sina olika perspektiv. Att studera pedagogiska utmaningar kopplat till globala lärandeutbyten blir också en del av Eriks post-doc som han påbörjar på Handelshögskolan under 2019.

– En global utmaning som klimatfrågan kräver inte bara att vi kan arbeta tillsammans med människor från andra delar av världen, utan också att vi sätter oss in i och förstår deras världsbild och prioriteringar. För studenterna som vi har arbetat med hittills – och för mig – har det varit otroligt inspirerande att se hur vi trots dessa olikheter kan arbeta tillsammans för lösningar på stora frågor och vilken nyfikenhet och energi som frigörs hos både lärare och elever när man lyckas få till kollaborativt globalt lärande, säger Erik Sterner.

Text: Christian Löwhagen.

Läs mer om: Klimatkoll 
Orsakar en flygresa till New York mer klimatpåverkan än att äta en biff om dagen i ett år? Orsakar en total köksrenovering mer än flygresan? Kortspelet Klimatkoll hjälper spelarna att förstå hur vår vardag påverkar klimatet. Spelet garanterar livliga diskussioner och aha-upplevelser! En omgång kan spelas på en kvart av två eller fler spelare över 12 år. Uppskattningarna av klimatpåverkan i spelet baseras på beräkningar av forskare vid Chalmers tekniska högskola. Mer information finns på Kortspelet Klimatkolls webbplats

Publicerad: fr 04 jan 2019. Ändrad: må 14 jan 2019