Carbon Exit
Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit syftar till att identifiera och analysera tekniska, ekonomiska och politiska möjligheter och utmaningar för att Sverige ska nå målet om noll utsläpp av utsläpp av växthusgaser från och med 2045.​​​
​Foto: Archimede/Shutterstock.

Stakar ut vägen till ett koldioxidneutralt samhälle 2045

​Sverige ska ha netto nollutsläpp av koldioxid år 2045 – om 27 år. Omställningen brådskar om vi ska nå målen i tid. Det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit har nu lanserat en rapport med nio budskap som stakar ut vägen till en transformativ omställning av olika delar av samhället. Rapporten fokuserar bland annat på basindustri, elsystem, transporter och fordon samt utveckling och implementering av nya affärsmodeller och politiska styrsystem. 
För att minska växthusgasutsläppen i linje med Parisavtalet och nå det svenska klimatmålet om netto nollutsläpp år 2045 krävs en långsiktig omställning av många av samhällets processer och verksamheter - små gradvisa förändringar i rätt riktning kommer inte att vara tillräckliga, skriver forskarna i ”Nio budskap från Mistra Carbon Exit” som släpptes den 5 februari 2018

Det är en massiv omställning som måste genomföras, men inte omöjlig. I rapporten målar forskarna upp en positiv bild av de framtida möjligheterna och jämför t ex med den genomgripande förändring som skett inom energiområdet, där vind- och solkraft nu konkurrerar ut kolkraft, ett scenario som var otänkbart för tio år sedan. Inte minst finns också möjligheten för ett land med Sveriges förutsättningar att gå före och visa vägen – och därmed också vinna stora fördelar på en fossilfri marknad.  

– För Sveriges del utgör den energiintensiva industrin en utmaning. Tillverkning av basmaterial som cement och järn- och stål släpper ut stora mängder koldioxid och det krävs stora investeringar i nya tillverkningsprocesser för dessa material för att nå nollutsläpp. Men här finns också en möjlighet för Sverige – Vi har stora naturresurser i form av biomassa, vattenkraft och goda förutsättningar för att integrera stora mängder vindkraft och på därmed få in stora mängder förnybar energi för industrin, säger Filip Johnsson, professor i hållbara energisystem på Chalmers tekniska högskola. Filip delar programledarskapet för Mistra Carbon Exit tillsammans med Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet, som står som värdar för programmet. 

– I projektet hoppas vi tillsammans med de deltagande industrierna kunna peka på hur Sverige kan bli först med att erbjuda koldioxidfria basmaterial. Om världen uppfyller Parisavtalet – att begränsa jordens uppvärmning till väl under 2 grader – är det ett faktum att det kommer bli en mycket stor efterfrågan på klimatneutrala produkter och tjänster. Det säger sig självt att detta potentiellt utgör en enorm marknad för svensk industri, säger Filip Johnsson.

Mistra Carbon Exit utgörs av forskare vid sju lärosäten och forskningsinstitut: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, Resources for the Future (USA), The German Institute for Economic Research (Tyskland) samt The Centre for European Policy Studies (Belgien). Därtill ingår ett tjugotal företag och andra organisationer.

Publicerad: må 05 feb 2018. Ändrad: on 07 feb 2018