Fredrik Lind/Anna Palme/Carl XVI Gustaf
​Kungen delar ut stipendium till chalmersforskarna Fredrik Lind från Rymd-, geo- och miljövetenskap och Anna Palme från Kemi och Kemiteknik. 
​Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna​

Kungligt stipendium till två chalmersforskare

​Den 8 maj fick två av Chalmers forskare – Fredrik Lind och Anna Palme – stipendium ur stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. ​
Fredrik Lind får priset för framsteg inom förbränningsteknik som minskar utsläppen och ökar effektiviteten, medan Anna Palme får stipendiet för återvinning av textil som innehåller polyester och bomull. 

Fredrik Lind är docent vid avdelningen Energiteknik på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap och får stipendium på 100 000 kronor för ”Användning av ilmenit för att reducera globala koldioxidutsläpp”: 


Vad handlar din forskning om?
Man kan säga att min forskning handlar om att utveckla ny teknik för att effektivisera förbränningen i nutida och framtida kraftvärmeanläggningar. Genom att ersätta dagens bäddmaterial i så kallad fluidiserade bäddpannor med det vanligt förekommande mineralet ilmenit så kan vi tillgodogöra syret i förbränningsluften mycket effektivare. Detta leder till en förbättrad bränsleomvandling, att emissioner av skadliga ämnen minimeras och en framtida möjlighet till koldioxidavskiljning. Enkelt uttryckt: ”Cleaner and Better”. Målet är att det arbete vi gör i befintliga pannor ska bygga upp nödvändig kunskap och bana väg för att ta nästa tekniksprång, och på så sätt möjliggöra koldioxidavskiljning i stor skala. 

Vad har hänt sedan dess?
Genom vårt samarbete med Improbed AB, som är en frukt av denna upptäckt och ett långvarigt samarbete mellan Chalmers och E.ON, så håller vi som bäst på att implementera och utvärdera tekniken i kraftvärmeanläggningar på flera håll i Sverige. Genom vår forskning i industriell miljö har vi nu också kunnat utveckla en magnetisk separationsanläggning som medför att vi kan återanvända ilmeniten i hög grad och därmed minimera uttag av jungfruligt material samtidigt som vi minskar mängden aska.

Vad innebär priset för dig?
Framförallt så är det ju en stor ära att få ta emot denna utmärkelse men det visar också på att den forskning som jag och min grupp gör är betydelsefull. Mitt mål är att vår teknik skall nå ut bredare så att även andra länder kan ställa om till effektivare förbränning. Jag kommer att använda de 100 000 kronorna för ett samarbete med Tsinghua universitetet i Beijing, där vi genom en workshop med forskare och industrirepresentanter skall diskutera teknikens möjligheter.

Läs mer tekniken i pressmeddelandet: Ny typ av sand sätter turbo på kraftvärmeverk​.

Kung Carl XVI Gustaf känner på materialet ilmenit vid sitt besök på Chalmers i november 2015. Skålen med den "kungliga ilmeniten" har för övrigt en hedersplats på avdelningen Energiteknik sedan besöket. Foto: Jan-Olof Yxell.Anna Palme arbetar på avdelningen Skogsindustriell kemiteknik, institutionen för Kemi och kemiteknik och får stipendiumet för ”Återvinning av textil innehållande en blandning av polyester och bomull”.


Vad handlar din forskning om?
Det handlar om textilåtervinning. I projektet skulle jag ta fram en process för att återvinna textil från vården, så som lakan och patientkläder och liknande. Eftersom tyget oftast består till hälften av polyester och till hälften av bomull var jag först tvungen att ta fram ett sätt att separera dessa två från varandra. Resultatet blev en process som separerar bomull från polyester, och därefter gör viskos av bomullen med samma kvalitet som den viskos som framställts av icke återvunnet material. Även de viktigaste bitarna av polyestern, de två monomererna som polyester bygger på, återvinns med bibehållen kvalitet i processen.
 
Vad har hänt sedan dess? 
Både jag och min projektledare har varit föräldralediga så det har stått still ett tag, men nu är vi i slutfasen av nya ansökningar för fortsatta samarbeten ned industrin. Projektet var redan från början industrinära. Min handledare arbetar på Södra och även Rise var med i projektet och det är Södra, Rise och Chalmers som vill fortsätta jobba med detta. 
 
Vad innebär priset för dig?
Jag får 85 000 kr som jag kan använda för en konferens. Nu slutar jag på Chalmers i dagarna, men eftersom jag kommer fortsätta jobba inom skogsindustrin så kommer de komma till nytta ändå. Men framför allt tycker jag att äran är det jag tycker är störst för mig. Bara att nomineras till priset är jättefint så det betyder mycket för mig. 

Publicerad: to 09 maj 2019.