Negative emissions logo

Första konferensen om negativa koldioxidutsläpp

​För att rädda planeten är det inte tillräckligt att vi bara sänker mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären. Vi måste också sänka den nuvarande nivån genom att ta bort den koldioxiden som vi människor redan har producerat. Utmaningarna och möjligheterna inför denna uppgift är inriktningen på den första internationella konferensen "Negative CO2 Emissions", 22-24 maj på Chalmers tekniska högskola.
Professor Anders Lyngfelt på Chalmers (bilden) är en av konferensens arrangörer. Sedan 1998 har hans arbete fokuserat på att utveckla metoder för koldioxidupptagning, en strävan som har gjort honom till en av de mest respekterade och högt citerade akademikerna inom området.
- Jag är orolig för klimatet. Ska vi klara målen krävs stora negativa utsläpp och för mig är det helt uppenbart att vi, förutom att sluta släppa ut koldioxid, behöver städa upp efter oss, säger Anders Lyngfelt.

Konferensen kommer att innehålla presentationer från cirka 180 internationella experter på området, bland annat från USA, Storbritannien, Tyskland, Kina, Japan och mycket mer. Deltagare och talare kommer att vara forskare, politiker och representanter från industrin.
Bland huvudtalarna återfinns han som brukar sägas ha väckt medvetenheten kring klimatförändringen, James Hansen. Han är före detta chef för NASA:s Goddard Institute for Space Studies, numera adjungerad professor vid Columbia University, New York, James Hansen, kommer att öppna konferensen med sitt samtal "Negativa CO2-utsläpp - varför, när och hur mycket?"

En annan programpunkt av särskilt intresse är tisdagens session om "Bioenergi med kolupptagning och lagring (Bio Energy with Carbon Capture and Storage = BECCS) i Sverige och övriga Norden”. BECCS har föreslagits som en potentiellt stor teknik i arbetet med att minska de totala CO2-nivåerna, och de nordiska länderna är välplacerade för att utnyttja denna teknik i stor utsträckning. Representanter från Chalmers, KTH och andra svenska universitet samt från industrin och regeringen diskuterar BECCS: s konsekvenser och roll i den svenska klimatpolitiken.

Chalmersforskare kommer också att få sällskap av företrädare för olje- och energiministeriet, den norska miljöorganisationen Bellona och Köpenhamns universitet för att diskutera potentialen för BECCS-teknologin i hela Norden.

Denna session börjar med en särskild föreläsning av Eva Svedling, statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, som också öppnar konferensen tillsammans med Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.


Publicerad: må 21 maj 2018. Ändrad: ti 22 maj 2018