Så semestrar du klimatsmart

​Nu lanseras KLIMATSMART SEMESTER, ett digitalt verktyg för den som vill påverka klimatet så lite som möjligt på semestern. Målet är att vända på trenden att allt fler svenskar flyger utomlands på semestern, med stora utsläpp som följd. Och det är forskare på Chalmers som gjort beräkningarna som verktyget bygger på. 
​​En svensk flyger sju gånger mer än den genomsnittlige världsmedborgaren. Och sedan 2010 har våra flygresor utomlands ökat med över 4 procent per år, vilket resulterar i lika stora utsläpp av växthusgaser som allt bilkörande i Sverige – motsvarande ungefär elva miljoner ton koldioxid*. Av alla transportslag i Sverige står flyget för den största utsläppsökningen. 

Det är en trend som forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg nu vill ändra på och därför lanserar de nu den nya webbplatsen klimatsmartsemester.se som innehåller en kalkylator som kan klimatberäkna semestern. Det är forskare på Chalmers som ansvarat för beräkningarna i själva kalkylatorn. 

 
– Den som vill resa mer miljömedvetet bör hålla sig på marken. Semester med tåg i Norden är i stort sett alltid ett bra tips och oftast också i Europa. Buss är ett annat bra alternativ liksom bil om du fyller bilen med passagerare och särskilt om bränslet inte är fossilt. Färjor orsakar dock höga utsläpp – allra högst utsläpp har snabbfärjor som faktiskt kan orsaka högre utsläpp än flyg, säger Jörgen Larsson på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers.

 
Läs mer om hur beräkningarna har utförts och vilka Chalmersforskare som varit inblandade.

 
– För att vi ska klara våra klimatmål behöver vi svenskar minska våra utsläpp med 80% inom några decennier. En drastisk förändring men som inte behöver betyda att vi ska sluta resa. Istället vill vi informera om hur man kan färdas, bo och turista med låg klimatpåverkan, säger Fredrik Warberg, projektledare för klimatsmartsemester.se där du förutom kalkylatorn också hittar mängder av tips och nyheter om hur du kan semestra klimatsmart. 

 
Klimatsmart Semester är ett utvecklingsprojekt med syfte att bidra till en mer hållbar turism. Bakom satsningen står Västra Götalandsregionen, Klimat 2030, Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Stad, Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co samt forskningsprogrammen Mistra Urban Futures och Mistra Sustainable Consumption, som gemensamt vill öka medvetenheten om semesterresandets konsekvenser. 

 

 

 

Publicerad: må 04 jun 2018.