Ledning

Prefekt: Mikael Fogelström
Pro-prefekt, Forskarutbildningen: Magnus Karlsson
Administrativ chef/Institutionsekonom: Ingrid Collin
Vice-prefekt grundutbildning: Per Rudqvist
Vice-prefekt Nanotekniklaboratoriet: Peter Modh
Viceprefekt för nyttiggörande och näringslivsansvarig: Cristina Andersson
Studierektor: Per Lundgren


Ledningsgrupp

Prefekt: Mikael Fogelström
Pro-prefekt, Forskarutbildningen: Magnus Karlsson
Viceprefekt, Grundutbildningen: Per Rudqvist
Viceprefekt för nyttiggörande och näringslivsansvarig: Cristina Andersson
Administrativ chef/Institutionsekonom: Ingrid Collin
HR partner: Karin Kjell From
Avdelningschef Elektronikmaterial och system: Johan Liu
Avdelningschef Fotonik: Anders Larsson
Avdelningschef Kvantkomponentfysik: Avgust Yurgens
Avdelningschef Kvanteknologi: Per Delsing
Avdelningschef Mikrovågselektronik: Herbert Zirath
Avdelningschef Nanotekniklaboratoriet: Peter Modh
Avdelningschef Tillämpad kvantfysik: Göran Johansson
Avdelningschef Terahertz och millimetervågsteknik: Jan Stake
Doktorandrepresentant: Ewa Simpanen

Adjungerad:

Kommunikatör:
Michael Nystås

Institutionsråd

Externa ledamöter
Paul Häyhänen (ordförande) Ruag, paul.hayhanen@ruag.com
Jonas Hansryd, Ericsson Research, jonas.hansryd@ericsson.com
Åsa Hedin, ASH&partners AB, asa.hedin@ashpartners.com

 

Ledamöter Chalmers
Bo Håkansson, Signals and Systems, boh@chalmers.se
Nermin Trjanin, student, nermin@student.chalmers.se
Daniel Ödman, suppleant student, odmand@student.chalmers.se

 

Ledamöter Mikroteknologi och nanovetenskap
Mikael Fogelström, Prefekt, mikael.fogelstrom@chalmers.se
Jonas Bylander, lärare, jonas.bylander@chalmers.se
Hans Hjelmgren, lärare, hans.hjelmgren@chalmers.se
Maria Ekström, doktorand, maria.ekstrom@chalmers.se
Susannah Carlsson, TA-personal, susannah.carlsson@chalmers.se
Debora Perlheden, Institutionsrådets sekreterare, debora.perlheden@chalmers.se

 

 

Publicerad: to 06 sep 2012. Ändrad: to 12 apr 2018