Välbesökt kickoff för nytt centrum i kvantteknologi

Startskottet har gått för Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). Omkring 75 inbjudna talare och gäster samlades för kick-off på MC2 den 13 och 14 mars. "Vi har en mycket spännande tioårig resa framför oss", säger centrumchefen Per Delsing.
WACQT – som formellt bildades den 1 januari – är en satsning på totalt närmare en miljard kronor. Merparten kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som bidrar med 600 miljoner. Resten kommer bland annat från Chalmers ägarstiftelse, och de samverkande universiteten i Lund, Linköping och Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Målet är att på tio år bygga en svensk kvantdator, samt att bygga upp kompetens inom kvantteknologi i Sverige.
länk till artikel 
Samarbeten med näringslivet
Tanken är också att inleda samarbeten med näringslivet på olika områden. På kickoffen fanns representanter från ett tiotal företag som Astra Zeneca, Ericsson och IBM.
– Vi vill nå både mindre och större företag, även sådana som inte arbetar med kvantteknologi i dagsläget. Företagen kommer att få möjlighet att påverka forskningens inriktning utifrån sina behov. Om någon till exempel vill utveckla ett speciellt läkemedel, så går det att göra simuleringar. På så vis kan vi anpassa oss för att göra det mer intressant för företagen att samarbeta med oss, säger Per Delsing (bilden ovan), som leder WACQT.
I Chalmers erbjudande till företagen finns möjligheter till industridoktorander, avancerade kurser i kvantteknologi och inbjudningar till workshoppar. Det ska också gå att förvärva licenser och skriva immaterialrättsliga avtal för forskningsresultaten. Samtal med företagen ska inledas under våren.
Den 14 mars, på kickoffens andra dag, fanns även en särskild programpunkt där företagen gavs möjlighet att presentera sig själva och sina önskemål. I entréhallen på Kemivägen 9 stod en posterutställning med flera medverkande universitet. Det fanns också möjlighet att följa med på guidade labbvisningar.
bildlänk till artikel 
Spännande resa
Målet för centrumsatsningen är att ta svensk forskning och industri till fronten av den andra kvantrevolutionen. Centrumet är organisatoriskt placerat under den nya avdelningen för kvantteknologi på MC2. Per Delsing, professor i kvantkomponentfysik, är chef på avdelningen.
– Vi har en mycket spännande tioårig resa framför oss, sa han i sitt välkomstanförande.
Men Delsing poängterade att det inte bara handlar om att bygga den åtråvärda kvantdatorn:
– En viktig del av forskningen blir att också ta reda på vad man kan ha en kvantdator till, sa han.
 
Lång rad föredrag
Kickoffens två dagar innehöll en lång rad föredrag och presentationer, både övergripande och mer detaljerade. Bland föreläsarna fanns Guilherme B Xavier, Linköpings universitet, Witlef Wieczorek, Chalmers, och Jonathan Burnett, Chalmers.
bildlänk till artikel
Göran Johansson (bilden ovan) berättade om den nya forskarskolan som ska byggas upp. Han slog fast att det ska bli en attraktiv och konkurrenskraftig forskarskola:
– Därför behöver vi få in de bästa idéerna för att det ska bli så attraktivt som möjligt att söka sig till oss, sa Göran Johansson.
Sådana lockande faktorer kan bland annat vara nyutvecklade kurser och studieresor.
bildlänk till artikel
Göran Wendin (bilden ovan) talade ingående om ett kommande gästforskarprogram och olika stödinsatser på kvantområdet från EU:s sida, där ett planerat forskningsflaggskepp är en central del. Detta blir lika stort som det pågående flaggskeppet om grafen och startar den 1 januari 2019.
 
Fördel ligga före EU
Att WACQT dragit igång ett helt år före EU:s nya flaggskepp, ser Per Delsing som en stor fördel när det gäller alla rekryteringar av toppforskare som behöver göras.
– Alla vill naturligtvis rekrytera de bästa, så vi har många utmaningar framför oss. Storleken på projektet är en annan konkurrensfördel, sa han.
bildlänk till artikel 
Pågående rekryteringsarbete
Rekryteringsarbetet pågår i skrivande stund. Över tio år handlar det om 60 doktorander, 40 postdoktorander, tio forskarassistenter och ett antal gästforskare. Platsannonser har under vintern varit införda i tidningar som Metro, Dagens Industri, Dagens Nyheter och Ny Teknik. Giulia Ferrini (bilden ovan), som även höll en egen föreläsning, är den första nyanställda forskarassistenten i projektet. Sista ansökningsdag är den 18 mars.
– Vi hoppas på många bra kandidater, sa Per Delsing.
bildlänk till artikel
Med på plats fanns även professor Gunnar Björk (bilden ovan), Kungliga Tekniska högskolan, och professor Stefan Kröll (bilden nedan), Lunds universitet, som leder relaterade projekt på sina respektive lärosäten, projekt som de även presenterade.
bildlänk till artikel 
Ny styrelse presenterades
Under kickoffdagarna presenterades också den nya styrelsen för WACQT, med ordföranden Lena Gustafsson, tidigare prorektor på Chalmers, vice gneraldirektör på Vinnova och rektor på Umeå universitet, i spetsen. De övriga styrelseledamöterna är Pontus de Laval, Saab AB, Sara Mazur, Ericsson, Tobias Ekholm, Institut Mittag-Leffler och KAW, Mats Viberg, prorektor på Chalmers, Elisabeth Giacobino, École normale supérieure, och Charles Marcus, Köpenhamns universitet. Den 14 mars höll styrelsen sitt första sammanträde.
 
Flera personer har varit inblandade i planeringen för kickoffen, men lejonparten av arbetet har utförts av koordinatorn Susannah Carlsson, kommunikatör, och professor Göran Wendin, med samordnaren Debora Perlheden som praktiskt stöd.
 
Text: Michael Nystås
Foto: Susannah Carlsson och Michael Nystås
 
Läs mer >>>
 
 

Publicerad: to 15 mar 2018. Ändrad: ti 20 mar 2018