​Sofia Rahiminejad får stipendium från Barbro Osher. Foto: Michael Nystås

Sofia Rahiminejad får stipendium från Barbro Osher

Sofia Rahiminejad, postdoktorand på avdelningen för elektronikmaterial och system på MC2, har tilldelats 110 000 kronor ur donationsfonden Barbro Osher Endowment, som stödjer chalmersforskares vistelser vid amerikanska universitet.
Sofia Rahiminejad hedrades tidigare i år med Wenner-Gren Stiftelsernas prestigefyllda femåriga fellowstipendium för postdoktoral utbildning. Hon har nu påbörjat en vistelse som gästforskare vid Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL), vid California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, USA, och Stanford University, Kalifornien.

Det nya stödet ska gå till att finansiera merkostnader under vistelsen i USA. Syftet med stipendierna från Barbro Osher Endowment är att stödja forskningsvistelser i samarbete med ledande forskningsmiljöer och kollegor vid framstående amerikanska universitet, för chalmersforskare som vill utveckla sin egen forskning.

Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Francisco och grundare av stiftelsen Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Hon är en välkänd filantrop och mecenat.

Text och foto: Michael Nystås

Läs mer om Barbro Osher Endowment >>>

Läs mer om Sofia Rahiminejads fellowstipendium hos Wenner-Grenstiftelserna >>>

Publicerad: on 22 nov 2017.