Microwave Roads ordförande ​​Johan Carlert med de två stipendiaterna Ida Kläppevik och Johan Bremer. Foto: Hans Hjelmgren 

Microwave Road-stipendiet till Ida Kläppevik och Johan Bremer

​Ida Kläppevik belönas med branschorganisationen Microwave Roads stipendium 2017 för sitt examensarbete “Analysis, construction and evaluation of radial power divider/combiner”, och Johan Bremer för sitt examensarbete “Compensation of thermal effects by dynamic bias in low noise amplifiers”.
De tog emot sina utmärkelser ur Microwave Roads ordförande Johan Carlerts hand i samband med en ceremoni den 25 april.

Microwave Road-stipendiet består av 10 000 kronor samt ett diplom, och går till det bästa examensarbetet inom antenn- och mikrovågsteknik. Det delades i år ut för femte gången.

Foto: Hans Hjelmgren


Publicerad: må 30 apr 2018.