​I samband med utdelningen av Arne Sjögrens pris höll Martin Eriksson en föreläsning där han presenterade sin prisade forskning. Foto: Michael Nystås​

Martin Eriksson får Arne Sjögrens pris

​Martin Eriksson, tidigare doktorand på institutionen för fysik, hedras med Arne Sjögrens pris, som nu delats ut för femte gången. Priset på 30 000 kronor går till den mest nyskapande avhandlingen inom nanovetenskap, och instiftades till minne av chalmeristen Arne Sjögren (F68).
Vid sin bortgång 2012 testamenterade Arne Sjögren (t h) 370 000 kronor till Chalmers, pengar som ligger till grund för priset. Martin Eriksson belönas för sin avhandling "There's Plenty of Room in Higher Dimensions – Nonlinear Dynamics of Nanoelectromechanical Systems", som han disputerade med i september 2017. Han tog emot sin utmärkelse vid en enkel ceremoni under den nyss avslutade nätverksträffen med forskarna inom excellensinitiativet Nanovetenskap och nanoteknik på Marstrand.
– Jag är mycket stolt och hedrad. Det var mycket spännande att återse gamla kollegor och få möjlighet att berätta om min forskning, eftersom jag har lagt ner många timmar på att uppnå resultaten, säger Martin Eriksson.
I samband med prisutdelningen, som leddes av excellensinitiativets föreståndare Bo Albinsson, höll Martin Eriksson även en föreläsning där han presenterade sin avhandling.
"Hans analys av olinjär dynamik i små mekaniska system har banat vägen för nya studier, experimentella och teoretiska, i ämnet", skriver juryn i sin motivering.

Tiden närmast efter disputationen hade Martin Eriksson en postdoktortjänst på Chalmers. Då utvecklade han sin forskning bland annat genom olika samarbeten med forskare i USA. De nya resultaten väntar på att publiceras i de vetenskapliga tidskrifterna Physics Review Letters och Nature Nanotechnology.
Martin Eriksson tillträdde nyligen en tjänst på konsultfirman ÅF i Göteborg.

Excellensinitiativets förståndare, professor Bo Albinsson (t v), är mycket glad över att kunna dela ut Arne Sjögrens pris som alltså nu tilldelas en chalmersdoktor i nanoteknologi för femte gången:
– Doktoranderna utgör själva blodomloppet i Chalmers forskning, och att dela ut ett årligt pris till bästa avhandling inom nanovetenskap är en mycket angelägen uppgift, säger han.

Text och foto: Michael Nystås
Foto på Arne Sjögren: Hans Block

Om Arne Sjögrens pris >>>
I sitt testamente valde chalmeristen Arne Sjögren (F68) att donera 370 000 kronor till nanoforskarna på Chalmers. Priset går till den mest nyskapande nanorelaterade doktorsavhandlingen från det gångna året. Utmärkelsen delades ut för första gången 2013.

Tidigare pristagare:
2013 (för bästa avhandling 2012) Samuel Lara-Avila
2014 Inget pris delades ut
2015 Jakob Woller
2016 André Dankert
2017 Jelena Lovric
2018 Martin Eriksson


Publicerad: on 05 sep 2018.