​Glada i dag. Thilo Bauch och Elsebeth Schröder kan se tillbaka på flera framgångar för masterprogrammet i Nanoteknologi, som leds från MC2. Foto: Michael Nystås

Framgångar för masterprogrammet i nanoteknologi

Erasmus Mundus internationella Nano+-program – där Chalmers masterprogram Nanotechnology ingår – har beviljats tre miljoner euro för perioden 2018-2022. Samtidigt har utbildningen fått den prestigefulla stämpeln "Success Story" av EU-kommissionen. "Det är vi mycket stolta och glada för", säger Thilo Bauch, som är lokal koordinator för Erasmusstudenterna.
Thilo är docent på avdelningen för kvantkomponentfysik på MC2. Vi träffar honom och kollegan Elsebeth Schröder, som är biträdande professor på samma avdelning och sedan 2013 även koordinator för masterprogrammet Nanotechnology.

Erasmus Mundus Nano+ (EMM-Nano+) är namnet på ett samarbete mellan Chalmers, KU Leuven i Belgien, University Grenoble Alpes i Frankrike, TU Dresden i Tyskland och University Barcelona i Spanien. Lärosätena samverkar här med sina respektive masterprogram i nanoteknologi. Samarbetet har funnits sedan 2005. Chalmers har varit med sedan starten med masterprogrammet Nanotechnology. Som mest har man haft 19 Erasmusstudenter på plats i Göteborg, ett rekord som uppnåddes för två år sedan.

Upplägget innebär att studenterna läser första året på KU Leuven i Belgien, och andra året på något av de övriga fyra samverkande universiteten. Ett antal studenter väljer att komma till Chalmers. På Nanotechnology-programmet läser de tillsammans med de befintliga studenterna. Kurspaketet skräddarsys också delvis eftersom de nyantagna även läser vissa kurser som normalt ges under programmets första år.
Interna utvärderingar visar att lärarna är mycket nöjda med Erasmusstudenterna:
– De studenter som väljer Chalmers klarar kurserna väldigt bra. De har en bra höjd på sitt kunnande. Det är förstås glädjande att några av dem väljer att komma hit, säger Elsebeth Schröder.

Länk till nyhetsartikel.Thilo Bauch fungerar som lokal koordinator för Erasmusstudenterna. Det innebär att han har ett särskilt ansvar för att ta hand om dem på plats, ge dem vetenskaplig rådgivning och hålla i kontakterna med KU Leuven, som koordinerar utbildningen.
– Uppdraget är på 15 %. Det är en hel del administration, men även undervisning. Jag sitter med i Erasmus Nano Board som sammanträder tre gånger om året, och är med och arrangerar en workshop för studenterna på Chalmers vart tredje år, senast 2016, berättar Thilo.
Workshoppen pågår i fem dagar och ett viktigt inslag är visningen av Nanotekniklaboratoriet, som oftast hanteras av Ulf Södervall.

Länk till nyhetsartikel.När nu EU-kommissionen beviljar ytterligare anslag på tre miljoner euro är det en större summa än tidigare. Pengarna går till stipendier och bekostar studieavgifter och boende för 58 studenter, fördelade på de fyra partneruniversiteten och tre ansökningsomgångar.
– Det känns riktigt bra att vi kan fortsätta. Det är ett bra tillskott till de lokala nanostudenterna att vi får in de internationella studenterna. De tillför väldigt mycket och är medvetna om vad de vill, eftersom de har gjort ett aktivt val att komma hit. Det är inget slumpmässigt val. Det är bra att de kommer in i miljön här, säger Elsebeth.

Studenterna kommer från hela världen. Thilo Bauch har en aktiv del i urvalet. Tillsammans med kollegorna från partneruniversiteten går han igenom samtliga ansökningar under en tvådagars maratonsittning i Leuven varje år. Ett svettigt jobb som handlar om att anta studenter redan till första årskursen i Belgien.

Kommissionen visar också sin uppskattning genom att ge EMM Nano+ stämpeln "Success Story", som ett av enbart sex utpekade framgångsprogram, av totalt 376, den senaste tioårsperioden. Stämpeln föräras utbildningar som "har ett framstående genomslag, bidrar till policy-skapande, har innovativa resultat eller kreativa tillvägagångssätt, och som kan vara en inspirationskälla för andra." Kommissionen har dessutom tilldelat programmet bedömningen "good practice", som ges till "särskilt välskötta och inspirerande" utbildningar.
– Man har inte bara bedömt själva utbildningen, utan även allt från ansökningsprocessen, hur man väljer ut studenterna, vilka aktiviteter som erbjuds lokalt, till hur man jobbar med integrationen. Chalmers bidrar mycket till framgångsstämpeln, säger Thilo Bauch.

Det nya anslaget och kvalitetsstämpeln ökar attraktionskraften för utbildningen.
– Programmet ger oss också många bra kandidater till våra doktorandtjänster. Många stannar kvar och påbörjar en forskarutbildning, säger Thilo Bauch.
Sedan starten har omkring 350 studenter från 55 länder examinerats på EMM Nano+-programmet.

Text och foto: Michael Nystås

Läs mer om EMM Nano+-programmet >>>

Läs mer om Nanotechnology-programmet på Chalmers >>>

Publicerad: on 20 dec 2017. Ändrad: fr 22 dec 2017