Lucien Koopmans
​Lucien Koopmans​

Förbränningsmotorn – en del av framtiden

​Många pekar just nu ut elbilar som enda lösningen för att vi ska kunna köra bil även i framtiden. De marknadsförs som bilar som saknar utsläpp men riktigt så enkelt är det inte. Lucien Koopmans är professor på avdelningen Förbränning och framdrivningssystem och menar att förbränningsmotorn är en del av lösningen.
​Den 29 november anordnar AVL konferensen Product Development in Motion 2018 ​på Chalmers. En konferens för morgondagens ingenjörer där de kan få insikt i den snabbföränderliga verkstadsindustrin och rådande trender. Insikter som krävs för att kunna stödja utvecklingen av framtidens fordon. 

Lucien Koopmans, professor och avdelningschef för Förbränning och framdrivningssystem på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper är en av talarna och inleder en serie workshops med sin presentation The end of the combustion engine – or a new life ? Spoiler alert! Han är övertygad om att förbränningsmotorn kommer vara en del av de framtida lösningarna. Användningsområdet är för brett och potentialen att få den klimatneutral är för stor för att förbränningsmotorn skulle försvinna. Det bästa vore att kombinera fördelarna med de båda tekniklösningarna för att nå en klimatsmart och hållbar lösning för framtiden menar han. 

– Jag anser att en systemanpassad förbränningsmotor kan möjliggöra ett hållbart transportsystem men enbart med hjälp av elektrifiering, förnyelsebara bränslen och uppkopplad reglering av systemet, säger Lucien Koopmans. 

En viktig aspekt menar Lucien Koopmans är att eftersom förbränningsmotorn kommer vara en integrerad del i ett uppkopplat framdrivningssystem, bör den utvecklas efter det men ökad verkningsgrad, förnyelsebara bränslen, okonventionella reglerstrategier och nära noll utsläpp kräver forskning för att få fram. 

Men vad är mest klimatsmart i dagsläget, en bil med elmotor eller en bil med förbränningsmotor? 
Svaret på frågan är naturligtvis att det beror på. En liten elbil med ett litet batteri som laddas med förnyelsebar energi såsom solenergi är väldigt klimatsmart men så fort man vill köra längre distanser som kräver ett större batteri och börjar ladda batteriet med elektricitet framställd genom förbränning av fossila bränslen produceras avsevärda mängder CO2 sett över en livscykel från tillverkning av batteriet till framdrivning av fordonet. 

– Jämfört med den senare, kan till exempel en ny dieselbil som tankas med 50 procent förnyelsebar bränsleinblandning vara mycket mer klimatsmart. Bilen, motorn, körsätt, köromständigheter och elektricitetsmix är delar av ett komplext system och därför blir svaren aldrig enkla, säger Lucien Koopmans. 

Något som Lucien Koopmans däremot enkelt konstaterar är att det behövs mer forskning om både elbilar och förbränningsmotorer. En hybrid som går på en stor andel förnyelsebart bränsle är den mest attraktiva, kostnadseffektiva och klimatsmarta transportlösning för de flesta fordonsanvändare inom en överskådlig framtid, både för person- och godstransport på vägen. 

– Flera generationer av förbränningsmotorer kommer att tillverkas och de har en fantastisk potential att nå ett nollutsläppsscenario med ännu outforskade teknologier, säger Lucien Koopmans.
Mer information

Publicerad: fr 23 nov 2018.