​​Illustration från projektet Ultimate av en möjlig framtida flygplansdesign​
​​Illustration från projektet Ultimate av en möjlig framtida flygplansdesign​ ​​​​​

EU hyllar forskning om ultraeffektiva flygmotorer

​För tre år sedan satsade EU närmare 30 miljoner kronor på forskning kring radikala flygmotor-innovationer. Projektet, förkortat "Ultimate", har koordinerats av Chalmers och hyllas nu av EU.
​Projektet "Ultra Low emission Technology Innovations for Mid-century Aircraft Turbine Engines", förkortat "Ultimate", har löpt under tre år syftar till att radikalt minska utsläpp från flygmotorer. Detta för att möta EU:s utsläppsmål med sikte på 2050. EU lyfter fram projektet som en succé.
Kan spara tre miljarder ton koldioxidutsläpp under de första 20 åren efter 2050 
ULTIMATE-projektet har under tre år utvecklat radikala nya framdrivningsprojekt som ska hjälpa flygindustrin att uppfylla målen. Projektmedlemmarna har studerat hur olika teknologier kan kombineras för att samverka i synergi och därigenom förbättra effektiviteten och minska utsläppen. Fullt implementerade kan de motorkoncept som föreslås av projektet spara tre miljarder ton koldioxidutsläpp under de första 20 åren efter 2050. Tomas Grönstedt

– De teknologier som kombineras i våra nya motorsystem gagnar varandra. Det här är första gången som synergierna mellan olika radikala motorteknologier har undersökts systematiskt för att skapa drivmedel med låga utsläpp, säger projektledaren Tomas Grönstedt vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers tekniska högskola.

Från en lång lista över möjliga flygmotortekniker har ULTIMATE-teamet fokuserat på de som ska fungera mest effektivt tillsammans. Därefter arbetade projektgruppen med systemmodeller och baserat på effektivitetsuppskattningar för varje komponent kunde de exakt förutsäga hur nya och befintliga motorsystemkomponenter skulle samverka och optimera motorerna. Dessa nya jetmotorer kan dramatiskt förbättra flygplans effektivitet och minska utsläppen. De kan också användas i nya flygplanskonstruktioner med nya bränslen som biobränslen, väte eller metan och tillsammans med turboelektriska system. 
Radikala motokoncept fungerar 
Grönstedt betonar vikten av projektets resultat: 

– Radikala förbättringar av luftfarten kommer bara att inträffa om ingenjörsindustrin tror att de är möjliga. Ingenjörer gillar inte att införa onödig teknisk risk och de behöver veta att förbättringar kan göras ekonomiskt. ULTIMATE-projektet har visat att sådana motorer är möjliga, vilket kommer att bidra till att öka förtroendet för dessa radikala koncept. 
Läs mer 

Publicerad: fr 08 mar 2019. Ändrad: ti 19 mar 2019