Vinnaren i Naturverkets tävling

Orm-bro vinner innovationstävling

Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser? Den frågan har ett lag med deltagare från bland annat Chalmers arbetat med under ett år, för att nu sluta som det vinnande laget i kategorin ”transformativ helhetslösning för nollutsläpp”.
​Björn Johansson, biträdande professor på avdelningen Produktionssystem​, på institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers, deltog i laget som kammade hem segern i kategorin ”transformativ helhetslösning för nollutsläpp”. 

Lagets förslag  med en ormformad bro, i klimatpositiv stål- och betongkonstruktion med bikakestruktur, skulle spara material och samtidigt producera energi. Ett vinnande koncept som skulle reducera 304 000 ton koldioxid från atmosfären.

Tävlingen har pågått under ett år och lagen har funderat på hur de skulle bygga upp Öresundsbron på nytt år 2045 – och denna gång utan utsläpp från till exempel betong- eller stålkonstruktioner, minimering av materialåtgång med hjälp av innovativ design, med mera.

Vinnarna annonserades under ett seminarium i Almedalen​ den 3 juli 2018. Sveriges Byggindustrier och Naturvårdsverket inledde och avslutade seminariet, det var ett mycket spännande panelsamtal med lagledarna då innovationskoncepten offentliggjordes och kommenterades i den s.k. VD-panelen. Publiken deltog med röda och gröna lappar och svarade på ja- och nej-frågor så det rådde ingen tvekan om engagemanget. 
Karolina Skog höll ett personligt och engagerat tal, och om vikten av innovation för miljöarbetet​.I de tävlande lagen fanns representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut – totalt 29 organisationer var representerade i lagen.

På bilden håller Björn Johansson en 3D skannad modell av bron. Efter att vinnarna annonserats skedde fotografering med diplom signerade av Karolina Skog, Mikael Damberg och Björn Risinger. ​Laget, Lag Blå, består av:  
Charlotte Bergman, lagledare (ELU)
Martin Andersson (Skanska)
Thomas Fägerman (Swerock)
Mats Wendel (Peab Asfalt)
Ulf Wiklund (Tyréns)
Daniel Ekström (WSP)
Björn Johansson (Chalmers)
Chuan Wang (Swerea MEFOS)
Andreas Rahm Yhr (Sandvik)
Karin Comstedt Webb (Cementa)
Yvonne Andersson-Sköld (VTI)
Martin Erlandsson (IVL)
Lars Redtzer, ”materialförvaltare”​

Bild: från annonsering av vinnarna i Almedalen

Publicerad: on 04 jul 2018.