​Use2Use-verktyget kommer att förändra hur vi designar cirkulära produkter och tjänster.​
​Use2Use-verktyget kommer att förändra hur vi designar cirkulära produkter och tjänster.​

Från dammsamlande produkt till cirkulär resurs

​Idag hamnar många fullt fungerande produkter i garderober, förråd och garage där de samlar damm istället för att vara en resurs för andra. Nu vill en grupp forskare från Chalmers göra det lättare för konsumenter att cirkulera produkter från användning till användning. De utvecklar verktyg som kommer att förändra hur vi designar cirkulära produkter och tjänster. Snart kan alla designa för Use2Use!
På avdelningen Design & Human Factors på Chalmers arbetar en grupp forskare med ett projekt om hur produkter ska kunna cirkuleras från användning till användning – Use2Use. Projektet leds av Oskar Rexfelt som tillsammans med Anneli Selvefors, Helena Strömberg och Sara Renström vill göra cirkulära konsumtionsvägar mer attraktiva, så att konsumenter i mindre utsträckning köper nyproducerade produkter.

– Idag finns ganska många möjligheter att konsumera hållbart. Problemet är att så få väljer att göra det, säger Oskar Rexfelt. Det kan till exempel kännas krångligt att hyra produkter och osäkert att köpa begagnat. Det kan också upplevas lättare att slänga en fungerande produkt, eller låta den samla damm i garaget, istället för att låta den gå vidare till en annan användare. 

Konsumentens perspektiv är viktigt eftersom konsumenten har en kritisk roll i cirkulära flöden. Om inte konsumenten lämnar produkten vidare när dennes behov har upphört, kan inte produkten nyttjas av en ny användare. Det är också lika viktigt att nästa konsument tycker att produkter som någon annan använt tidigare är attraktiva.

Som konsumenter har vi vant oss vid att köpa nytt hela tiden, men vad skulle få oss att i större utsträckning nyttja tidigare använda produkter? Forskarna menar att det går att stödja konsumenter att konsumera annorlunda. 

– Om vi förstår varför människor konsumerar som de gör, och vad som skulle göra cirkulära konsumtionsvägar mer attraktiva, kan vi anpassa produkter och tjänster därefter, säger Anneli Selvefors. Det handlar om att hitta nya sätt att lösa de vardagsutmaningar som cirkulär konsumtion ofta medför.

Många företag utvecklar idag tjänster baserade på cirkulära affärsmodeller men Sara Renström understryker att det är lika viktigt att adressera de ingående produkterna. 

– Exempelvis kan produkter behöva vara tåligare eller lätta att justera för många olika användare. Men det kan också handla om att det ska gå att radera spår från tidigare användning, eller kanske till och med bevara spår för känslan av att vara med i en gemenskap.

För att stötta företag i att kunna utforma produkter och tjänster som gör cirkulär konsumtion fördelaktig för konsumenten, utvecklar forskarna nya designverktyg. Forskaren Helena Strömberg berättar mer.

– Med Use2Use-verktygen vill vi ge stöd åt företag som är intresserade av att utveckla mer cirkulära erbjudanden eller utforska sina möjligheter. Verktygen kommer att innehålla både stöd för strategival och inspiration för att skapa nya idéer. Just nu finns ett första utkast som vi har testat tillsammans med företag i olika branscher med positivt gensvar.  

Vad är det som särskiljer era verktyg från andra? Enligt forskarna belyser verktygen cirkulär konsumtion från ett konsumentperspektiv, vilket saknas i andra verktyg som ofta riktar in sig på resursflöden ur ett produktionsperspektiv. 

Även om det är lite ovant för många företag anser Oskar Rexfelt och de andra forskarna att det lönar sig för företagen att arbeta utifrån konsumentens perspektiv. 

– Genom att förstå vad cirkulära konsumtionsvägar innebär från ett användarperspektiv går det att identifiera innovativa affärsmöjligheter med potential att både minska samhällets resursutnyttjande och lyckas på marknaden, avslutar Oskar Rexfelt.

FAKTA
Forskarna Oskar Rexfelt, Anneli Selvefors, Helena Strömberg och Sara Renström arbetar på avdelningen Design & Human Factors som tillhör Institutionen för Industri- och materialvetenskap på Chalmers. 
Forskningsprojektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och är ett samarbete mellan Chalmers, Transformator Design och Hultafors Group. Mer information om projektet finns på www.use2use.se

Forskarna söker just nu fler partners för vidareutveckling av verktyget och för kommande forskningsaktiviteter. Intresserade företag uppmanas att höra av sig!
Kontakta Oskar Rexfelt​ för mer information.


Text: Nina Silow
Foto: Anneli Selvefors

Publicerad: to 15 mar 2018.