Philippe Tassin
Philippe Tassin, docent på institutionen för fysik, är en av åtta framstående forskare som ska vara med och sätta agendan i Sveriges unga akademi fem år framåt.​​​​​​​​​​​
​Foto: Sabina Johansson

En ljusets mästare tar plats i Sveriges unga akademi

​Chalmersfysikern Philippe Tassin har valts in i Sveriges unga akademi. Han är docent på institutionen för fysik och en av åtta framstående forskare som ska vara med och sätta agendan i akademin fem år framåt.​​
I Sveriges unga akademi samarbetar drygt trettio utvalda yngre forskare i frågor som rör forskningspolitik och utåtriktat arbete. Akademin är en oberoende och tvärvetenskaplig plattform som ger forskarna en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Ett viktigt uppdrag är nå ut med forskning till unga människor i samhället. 
  Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med forskare från hela landet och inom vitt skilda områden. Som ledamot av Sveriges unga akademi vill jag utveckla mitt engagemang i en rad forskningspolitiska frågor och populärvetenskapliga aktiviteter, säger Philippe Tassin, som är den enda fysikern som väljs in för den här perioden. 
Studerar hur ljus kan kontrolleras
Philippe Tassins forskargrupp arbetar med så kallad nanofotonik, en del av fysiken som studerar hur ljus kan styras och manipuleras med hjälp av elektromagnetiska strukturerade material. 
Ljus och elektromagnetiska vågor spelar en avgörande roll i vårt samhälle när det gäller till exempel internet, smarta mobiler och tv-skärmar. För att tekniken ska kunna utvecklas vidare med optikens hjälp räcker det inte längre med vanliga, naturliga material. Det krävs konstgjorda specialmaterial för att kringgå de begränsningar som naturliga material har.  
Philippe Tassin och hans kollegor undersöker och utformar konstgjorda material för att få fram egenskaper som gör det möjligt att manipulera elektromagnetiska vågor. Det kan handla om allt ifrån mikrovågor och terahertzvågor till synligt ljus. Forskarna designar materialet genom att låta små elektriska kretsar ersätta atomer som de underliggande byggstenarna för växelverkan mellan elektromagnetiska vågor och materia. Sådana elektromagnetiska strukturerade material skapar möjligheter att konstruera komponenter för avancerad ljuskontroll med hög precision. 
Forskare, lärare och klarinettist
Philippe Tassins forskning har uppmärksammats världen över och själv har han jobbat i såväl Belgien, Grekland och USA innan han kom till Chalmers 2013. 
Förutom att han forskar, undervisar han även inom elektromagnetism, optik, kvantmekanik och datavetenskap. När tillfälle ges passar han också gärna på att spela klarinett, eftersom musik är ett stort intresse vid sidan av fysiken. 
Som medlem av Sveriges unga akademi får han ytterligare en arena att spela på. 
  Jag vill gärna arbeta för internationaliseringen av de svenska lärosätena, allmänhetens medvetenhet om vetenskap och akademiska karriärer. Det finns inga enkla lösningar för dessa utmaningar, men jag tycker att det är viktigt att unga akademiker har en röst i samhällsdebatten och tar sitt ansvar, säger han. 
Fler Chalmersprofessorer i Sveriges unga akademi
Förutom Philippe Tassin ​tar även chalmersprofessor Rikard Landberg ​från institutionen för biologi och bioteknik plats i Sveriges unga akademi. Läs gärna mer om honom i nyhetsartikeln Livsmedelsvetenskap gör intåg i Sveriges unga akademi. 
Kirsten Kraiberg Knudsen, biträdande professor på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers, är sedan tidigare invald i Sveriges unga akademi. 
Text: Mia Halleröd Palmgren, mia.hallerodpalmgren@chalmers.se
 

Mer om Philippe Tassin

Född: 1982 i Belgien, flyttade till Göteborg 2013 när han började jobba på Chalmers. 
Intressen: När han inte undervisar eller forskar händer det att han spelar klarinett i en symfoniorkester, är i skidbacken, upptäcker länder över hela världen eller helt enkelt läser en bra bok.
Om sin passion för fysik: ”Att efter många misslyckade försök kunna lösa ett problem som ingen annan lyckats med – det är stort. Att inse att jag är den enda personen som känner till lösningen – sådant inspirerar mig.”
 

Läs mer om Philippe Tassins forskning:

 

Mer om Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på tre ben: tvärvetenskap, forskningspolitik och utåtriktat arbete. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har idag 33 ledamöter.

Publicerad: må 28 maj 2018. Ändrad: må 28 maj 2018