Till minne av professor Per-Ingvar Brånemark

​Professor Per-Ingvar Brånemark, hedersdoktor vid Chalmers, avled den 20 december 2014. Här ger professor Bo Håkansson sin minnesbild av denne mycket inspirerande och framgångsrike forskare.

Chalmers och undertecknads nära samarbete med professor Per-Ingvar Brånemark sträcker sig tillbaka till slutet av 1970 talet när Brånemark sökte samverkan med Chalmers på en rad områden, däribland benförankrade hörapparater.

Jag var vid den tiden nyställd doktorand och hade förmånen att bli inbjuden att tillsammans med nyckelpersoner på Öronkliniken på Sahlgrenska sjukhuset vidareutveckla en idé som nyligen sprungit ur Brånemarks extremt dynamiska forskning kring titan som förankringselement i benvävnad.

Det var för mig oerhört inspirerande att hamna i en forskningsmiljö där Brånemark också knöt ledande forskare i Sverige och internationellt till forskargruppen. Den veckovisa grillningen av doktoranderna var omvittnat tuff men säkert väldigt fostrande och dessa doktorander har senare hamnat på ledande positioner på universitet och företag i Sverige och runt om i världen.

Efter några års trevande och svår forskning var Per Ingvar osäker på om undertecknad levererade rätt resultat kring dynamisk mekanisk analys av ljudutbredning i skallbenet så han kallade in den då ledande forskaren professor Shyam Khanna från Columbia University, New York. Vid ett första möte uttryckte Khanna tveksamhet kring några nya metoder jag använt och Brånemark beordrade oss att under en vecka tillsammans göra praktiska experiment för att utröna sanningen. Vid mötet en vecka senare höll Khanna ett sammanfattande föredrag och hyllade min forskning och Brånemark utbrast då med glimten i ögat och på sin oefterhärmliga skånska brytning: ”Det bästa med dig är att du är smålänning och så jäkla envis”. Brånemark stöttade därefter projektet så jag kunde anställa en första doktorand även innan jag själv doktorerat. Prof Khanna blev senare opponent och Brånemark en av drivkrafterna bakom avhandlingen.

Brånemark må ha uppfattats som tuff att samarbeta med, speciellt hos företagsledningar som hade andra målsättningar, men jag uppfattade även en mjuk sida med omsorg för patienter och nära medarbetare. Man kan ju fundera på vem som hade rätt då Nobel Biocare som kommersialiserat Brånemarks system world wide, idag och ur ett Göteborgsperspektiv, bara är en spillra av den blomstrande plantskola och motor för implantatutveckling som det en gång var.

Brånemarks forskning har vid sidan av tandproteser initierat många nya projekt som flera lett till mycket framgångsrika projekt där Chalmers varit en viktig part. Som ovan nämnts gäller det bl.a. benförankrade hörapparater som idag används av mer än 150 000 patienter världen över och där ledande företag (Cochlear Bone Anchored Solutions och Oticon Medical) har etablerat sig i regionen. Inom bara detta område har uppskattningsvis mer än 30 avhandlingar presenterats varav hälften med direkt koppling till Chalmers och antalet stiger fortfarande. Vidare har Brånemarks ide om direkt förankring av ben och armproteser framgångsrikt utvecklats vidare av sonen Rickard Brånemark och företaget Integrum. Chalmers har aktivt medverkat i projektet kring styrning av dessa proteser – tankestyrda armproteser – och trots stora och uppmärksammade framgångar är vi bara i början av en mycket spännande utveckling där.

Utan professor Brånemarks obändiga vilja att hitta nya tillämpningar för sina benförankrade titanimplantat hade inget av dessa projekt kommit till stånd. Vi minns också hans starka strävan att alltid tillmötesgå patienters behov som högsta prioritet före företagsledningars vinstintressen. Att alla som håller på med medicinteknisk forskning måste träffa patienter minst en gång i veckan var en av Brånemarks doktriner som jag tror är mycket viktig för att lyckas med medicintekniska projekt.

Avslutningsvis är jag väldigt tacksam för att fått vara med på denna spännande resa och är tillsammans med alla patienter mycket tacksam för Brånemarks livsgärning.

Bo Håkansson
Professor
Inst för Signaler och system vid Chalmers


Publicerad: on 28 jan 2015. Ändrad: fr 19 maj 2017