Sabine Reinfeldt

Brobyggare belönas med nytt medicinteknikpris

​Det nyinstiftade priset i medicinteknik i Henry Wallmans anda går till Sabine Reinfeldt, docent och forskargruppsledare inom medicinska signaler och system på Chalmers. Hon får priset för sin forskning för att förbättra hörapparater baserade på benledning och för sin förmåga att bygga broar mellan discipliner.
​– Jag blev väldigt glad och överraskad när jag fick veta att jag fick priset, säger Sabine Reinfeldt. Det är roligt att mitt och hela gruppens arbete uppmärksammas med det första Henry Wallman-priset.

Sabine Reinfeldts forskning tar sikte på förbättrade hörapparater baserade på benledning. Hennes arbete inkluderar allt ifrån grundläggande benledningsfysiologi och transmission till utveckling av implanterbara hörapparater färdiga för marknadsintroduktion.

I prismotiveringen framhålls att Sabine Reinfeldts forskning och arbetssätt präglas av en multidisciplinär samverkan med företrädare för klinisk vetenskap och hon är i sin gärning därför en mycket god representant för de ideal som Henry Wallman önskade se i den medicintekniska forskningen och dess kliniska nyttiggörande. Utöver att bygga broar mellan discipliner har Sabine Reinfeldt framgångsrikt skapat välfungerande multidisciplinära team.

– Just samarbetet mellan olika discipliner har alltid varit en framgångsfaktor inom området benledningshörsel, säger Sabine Reinfeldt. Min företrädare Bosse Håkansson på Chalmers inledde redan 1977 ett framgångsrikt samarbete med Anders Tjellström på Sahlgrenska och Brånemark Osseointegration Center. Jag försöker fortsatta i samma anda. Vi är ett helt team med ingenjörer, läkare och audionomer som arbetar tillsammans och bidrar med våra respektive kunskaper för att hitta de bästa lösningarna, för patienternas bästa. Inte minst Måns Eeg-Olofsson på Sahlgrenska är en mycket viktig samarbetspartner idag.

Sabine Reinfeldt kommer att motta priset vid en ceremoni tidigt hösten 2018.

Fakta om priset
Henry Wallmans pris är ett innovationspris inom medicinteknik, som från 2018 årligen delas ut till yngre forskare eller forskarstuderande som i nära samverkan med expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård. Bakom priset står stiftelsen Medicin & Teknik vid Chalmers. Prissumman uppgår till 50 000 kronor.
Henry Wallman kom till Chalmers 1948 och var pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling.

Text: Yvonne Jonsson
Foto: Oscar Mattsson


Kontaktinformation
Sabine Reinfeldt, docent, institutionen för elektroteknik, Chalmers
sabine.reinfeldt@chalmers.se

Läs mer om forskargruppen Medicinska signaler och system

Publicerad: fr 13 apr 2018.