Data Science och AI

Avdelningen för Data Science är relativt nybildad inom Institutionen för data- och informationsteknik, vilket speglar hur området har växt betydligt de senaste åren med rekrytering av nya doktorander, postdoktorer och lärare. Avdelningens huvudsakliga forskningsområdet är algoritmer, maskininlärning, AI och olika tillämpningar av datavetenskap. Avdelningen har ett stabilt nätverk av samarbetspartners inom akademi och industri, såväl i som utanför Göteborg. Vi erbjuder många kurser inom våra huvudområden, och ansvarar för masterprogrammet Applied Data Science, som ges vid Göteborgs universitet. Vi ger även kurser inom matematisk modellering, optimering och relaterade områden. 

För kontakt med Data Science-avdelningen vänligen se medarbetarlistan i menyn.

Inom institutionen finns även den separata enheten Data Science Research Engineers. Dessa forskningsingenjörer stödjer forskningsprojekt inom Chalmers med tjänster inom Data Science och Big Data, via ansökan genom Chalmers styrkeområde IKT.
 

Vad är Data Science?

Data Science handlar om hur man tar fram användbar kunskap ur data, och bygger på metoder från främst statistik och datavetenskap, ofta med fokus på förmågan att hantera storskaliga datamängder. Ett särskilt viktigt delområde inom Data Science är maskininlärning, där datorn inte programmeras med regler som huvudsakligen skapats av programmeraren, utan genom generalisering från stora datamängder. Datorn kan sedan lära sig att utföra komplexa uppgifter utan att uttryckligen programmeras, vilket väsentligt ökar antalet områden där datorer kan användas. Det omfattar områden av artificiell intelligens (AI) där datorer tidigare har varit svaga, såsom mönsterigenkänning, maskinöversättning etc. 

Seminarier

Vi håller regelbundet seminarer om forskning inom data science, maskininlärning och artificiell intelligens. Seminarierna är öppna för allmänheten och vi har talare från både akademi och industri. Hör gärna av dig om du känner att du har något som du tror hade varit intressant att presentera.

Håll koll på kommande seminarer genom att gå med I vår maillista eller genom att följa vår kalender.

Publicerad: må 18 dec 2017. Ändrad: sö 28 apr 2019