Aras Atalar, Data- och informationsteknik

​Throughput and energy efficiency of lock-free data structures: Execution Models and Analyses

​Aras Atalar tillhör avdelningen för Nätverk och system vid Data- och informationsteknik.

Opponent
Professor Guy E. Blelloch, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA.

Betygsnämnd
Dr Dan Alistarh, Institute of Science and Technology (IST), Österrike.
Professor Bengt Johansson, Uppsala Universitet, Sverige.
Docent Alessia Milani, LaBRI, University of Bordeaux and CNRS, Frankrike.

Kategori Disputation
Plats: SB-H7, lecture hall,
Tid: 2018-09-28 10:30
Sluttid: 2018-09-28 11:30

Publicerad: on 22 aug 2018.